Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Quy chế

1
Quy chế phối hợp 02/QCPH-BNNPTNT-TCTK năm 2024 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tổng cục Thống kê về công tác thống kê và chia sẻ thông tin thống kê

Ngày ban hành: 14/03/2024

Ngày hiệu lực: 14/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quy chế phối hợp 01/QCPH-LĐTBXH-GDĐT-CA-NNPTNT-TLĐ- LMHTX-LĐTMCN năm 2024 phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Công an - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 24/01/2024

Ngày hiệu lực: 24/01/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quy chế 1290/QC-UBND-KT-GL năm 2024 phối hợp trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, và quản lý lâm sản tại vùng giáp ranh 02 tỉnh Kon Tum và Gia Lai

Ngày ban hành: 14/04/2024

Ngày hiệu lực: 14/04/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quy chế 1029/QCPH-UBND-UBMT năm 2024 phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 27/03/2024

Ngày hiệu lực: 27/03/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quy chế phối hợp liên ngành 358/QCPHLN-BLĐTBXH-BGDĐT- BYT-BVHTTDL năm 2022 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện Quyết định 1437/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Ngày ban hành: 16/02/2022

Ngày hiệu lực: 16/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quy chế phối hợp 2236/QCPH-LĐTBXH-GDĐT-YT-CA năm 2023 về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Y tế - Bộ Công an ban hành

Ngày ban hành: 15/06/2023

Ngày hiệu lực: 15/06/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quy chế phối hợp 01/QCPH-UBND năm 2023 trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Vĩnh Phúc với tỉnh Tuyên quang

Ngày ban hành: 30/12/2023

Ngày hiệu lực: 30/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quy chế 1305/QCPH-LĐLĐ-BHXH năm 2023 phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội trong việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, giai đoạn 2023-2028

Ngày ban hành: 04/06/2023

Ngày hiệu lực: 04/06/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quy chế 2452/QCPH-UBND-TAND năm 2018 phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận về cung cấp thông tin tài liệu, chứng cứ; xem xét thẩm định tại chỗ; định giá tài sản, chuyển giao tài liệu, giấy tờ trong giải quyết các vụ án dân sự và hành chính

Ngày ban hành: 18/09/2018

Ngày hiệu lực: 18/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quy chế 05/QC-UBND-HLHPN năm 2023 phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2027

Ngày ban hành: 24/09/2023

Ngày hiệu lực: 24/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quy chế 06/QC-UBND-TĐTN năm 2023 phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2027

Ngày ban hành: 24/09/2023

Ngày hiệu lực: 24/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quy chế 04/QC-UBND-HND năm 2023 phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2027

Ngày ban hành: 24/09/2023

Ngày hiệu lực: 24/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quy chế 03/QC-UBND-HCCB phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2027

Ngày ban hành: 24/09/2023

Ngày hiệu lực: 24/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quy chế 128/QCPH-UBND-BCHTĐ năm 2023 phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2027

Ngày ban hành: 24/09/2023

Ngày hiệu lực: 24/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quy chế phối hợp 116/QCPH-UBND-UBMTTQ-HCTĐ năm 2023 thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ngày ban hành: 23/08/2023

Ngày hiệu lực: 24/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày ban hành: 31/07/2023

Ngày hiệu lực: 31/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quy chế phối hợp 2339/QCPH-TLĐ-BHXH năm 2023 giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giai đoạn 2023-2028

Ngày ban hành: 30/07/2023

Ngày hiệu lực: 30/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quy chế phối hợp 17930/QCPH-SLĐTBXH-UBMTTQ-LĐLĐ-BHXH năm 2023 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trong vấn đề lao động - việc làm trên địa bàn thành phố

Ngày ban hành: 02/08/2023

Ngày hiệu lực: 02/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quy chế 11-QC/BNCTW năm 2013 về thi đua, khen thưởng của Ban Nội chính Trung ương

Ngày ban hành: 28/11/2013

Ngày hiệu lực: 28/11/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quy chế phối hợp 895/QCPH-UBND-UBMT năm 2023 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về quản lý công tác vận động, tiếp nhận, sử dụng các nguồn từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 29/03/2023

Ngày hiệu lực: 29/03/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quy chế cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)

Ngày ban hành: 25/10/1956

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quy chế 101-QCPH/TWĐTN-BHXHVN năm 2023 phối hợp giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giai đoạn 2023-2027

Ngày ban hành: 12/01/2023

Ngày hiệu lực: 12/01/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quy chế phối hợp 869/QCPH-UBND-LĐLĐ năm 2023 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2026

Ngày ban hành: 12/03/2023

Ngày hiệu lực: 12/03/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quy chế phối hợp 19/QCPH-HĐND-UBND-MTTQ năm 2016 về tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Phú Nhuận do Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 11/12/2016

Ngày hiệu lực: 11/12/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quy chế 4802/QC-UBND-HCCB năm 2014 về phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố và Hội Cựu Chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 28/09/2014

Ngày hiệu lực: 28/09/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quy chế 18/QCPH-HĐND-UBND-MTTQ năm 2016 về phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 11/12/2016

Ngày hiệu lực: 21/12/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quy chế phối hợp 186/QCPH-NA-TH năm 2018 về công tác quản lý nhà nước về khai thác, vận chuyển và tàng trữ khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An

Ngày ban hành: 28/03/2018

Ngày hiệu lực: 28/03/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quy chế 69/QCPH-HĐND-UBND-MTTQ năm 2021 phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 01/11/2021

Ngày hiệu lực: 11/11/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quy chế phối hợp 1085/QCPH-STP-TA-VKS-THA năm 2022 về tăng cường công tác quản lý nhà nước và giám sát hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh - Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh - Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/03/2022

Ngày hiệu lực: 21/03/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quy chế 4445/QC-UBND-TĐTN năm 2022 về phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2027

Ngày ban hành: 12/10/2022

Ngày hiệu lực: 12/10/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây