Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 136 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 2753/LĐTBXH-BHLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 325/QĐ.UB năm 1995 sửa đổi một số điều trong quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định số 552/QĐ.UB ngày 30/5/1995

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 1035/QĐ-KHCN năm 1995 tiêu chuẩn ngành về kỹ thuật chống sét bảo vệ các công trình viễn thông do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: 31/07/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-138:1995 về máy điện thoại di động của hệ thống GSM do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Official Dispatch No. 2753/LDTBXH-BHLD dated August 1, 1995 on development of List of particularly taxing, hazardous, dangerous occupations and jobs

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: 31/07/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-149:1995 về thiết bị thông tin - Các yêu cầu chung về môi trường khí hậu do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-148:1995 về thiết bị CT2/CT2 PLUS - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-147:1995 về hệ thống nhắn tin - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-146:1995 về tổng đài số dung lượng nhỏ - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-143:1995 về thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-137:1995 về thiết bị vi ba số - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-136:1995 về tổng đài điện tử pabx - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-145:1995 về thiết bị PCM-30 và PCM-120 - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-144:1995 về ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

15
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-142:1995 về thiết bị modem tốc độ thấp trên mạng điện thoại công cộng - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-141:1995 về tiếp đất cho các công trình viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-139:1995 về hệ thống thông tin cáp sợi quang – Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-140:1995 về chống quá áp, quá dòng để bảo vệ đường dây và thiết bị thông tin do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông tư 18-LĐTBXH/TT-1995 hướng dẫn thực hiện một số chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng do Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: 15/08/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Nghị định 51-CP năm 1995 về việc phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt nam

Ngày ban hành: 31/07/1995

Ngày hiệu lực: 31/07/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư 1413-NG/TT-1995 quy định thể lệ hợp pháp hoá lãnh sự do Bộ Ngoại giao ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1995

Ngày hiệu lực: 30/07/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 1500TC/UBTH năm 1995 thành lập Trạm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1995

Ngày hiệu lực: 30/07/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Thông tư 62 TC/TCĐN-1995 sửa đổi chế độ thu các phí tần số vô tuyến điện do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1995

Ngày hiệu lực: 31/07/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 790/QĐ-UB năm 1995 về bảng giá xây dựng nhà ở mới do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn về thủ tục hải quan đối với xăng dầu tạm nhập-tái xuất

Ngày ban hành: 28/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 453/QĐ-CTN năm 1995 về việc tham gia Công ước về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài của liên hợp quốc đã được thông qua tại Niu-oóc ngày 10/6/1958 do Chủ Tịch Nước ban hành

Ngày ban hành: 27/07/1995

Ngày hiệu lực: 27/07/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Thông tư 61 TC/TCDN-1995 hướng dẫn chuyển giao nhiệm vụ quản lý vốn và tài sản thuộc Sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp theo Quyết định 397/TTg-1995 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 27/07/1995

Ngày hiệu lực: 11/08/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày ban hành: 27/07/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 499QĐ/ĐC năm 1995 ban hành Quy định mẫu sổ địa chính; mục kê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; theo dõi biến động đất đai do Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính ban hành

Ngày ban hành: 26/07/1995

Ngày hiệu lực: 26/07/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Thông tư liên bộ 17/TTLB năm 1995 hướng dẫn chế độ trả lương dạy thêm giờ và phụ cấp dạy lớp ghép của ngành Giáo dục và Đào tạo do Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 26/07/1995

Ngày hiệu lực: 04/09/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây