Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 27 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 97/CT-UB năm 1979 về giải quyết công việc làm cho những người hiện nay chưa có việc do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1979

Ngày hiệu lực: 28/06/1979

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 228-TTg năm 1979 về việc tổ chức đơn vị dự bị động viên tập trung huấn luyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị quyết số 568-NQ/QHK6 về việc phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt nam và Liên xô do Ủy ban thương vụ Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 27/06/1979

Ngày hiệu lực: 12/07/1979

Tình trạng: Không xác định

4
Quyết định 243-CP năm 1979 về việc tổ chức bộ máy, biên chế của các trường phổ thông do Hội đồng chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/06/1979

Ngày hiệu lực: 27/06/1979

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Công ước về An toàn vệ sinh lao động trong công việc bốc xếp tại cảng biển, 1979

Ngày ban hành: 24/06/1979

Ngày hiệu lực: 24/06/1979

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn số 1130/UB về việc quản lý, tháo gỡ, di chuyển máy móc, thiết bị do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 24/06/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tư 18-BYT/TT-1979 hướng dẫn công tác giám định y khoa do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 21/06/1979

Ngày hiệu lực: 06/07/1979

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Chỉ thị 94/CT-UB phân loại và xếp hạng xí nghiệp công nghiệp thuộc thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/06/1979

Ngày hiệu lực: 21/06/1979

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 232-CP năm 1979 về một số vấn đề trong công tác nội thương năm 1979 do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 21/06/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Chỉ thị 31-UB/CT năm 1979 về xây dựng màng lưới thú y địa phương do tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 21/06/1979

Ngày hiệu lực: 21/06/1979

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Nghị định 227-CP năm 1979 về bản quy định về chính sách và biện pháp nhằm khuyến khích phát triển sản xuất hàng xuất khẩu do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Ngày ban hành: 20/06/1979

Ngày hiệu lực: 05/07/1979

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Chỉ thị 215-TTg năm 1979 về chế độ điều tàu hàng nhập vào các cảng và giải quyết các trường hợp hàng hóa nhập trái cảng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 20/06/1979

Ngày hiệu lực: 20/06/1979

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 225-CP năm 1979 về việc thành lập xí nghiệp liên hợp vận tải sông Cửu Long do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Ngày ban hành: 19/06/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 224-CP năm 1979 về việc chuyển giao toàn bộ việc trồng trọt, chế biến các loại cây công nghiệp chè, mía, dứa cho bộ lương thực và thực phẩm quản lý do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư 06-LĐ/TT-1979 hướng dẫn việc sử dụng sổ lao động của công nhân, viên chức nhà nước để thi hành chế độ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 14/06/1979

Ngày hiệu lực: 14/06/1979

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Chỉ thị 93/CT-UB năm 1979 về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ tiền mặt công quỹ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 13/06/1979

Ngày hiệu lực: 13/06/1979

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 176/QĐ-UB năm 1979 quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Vật tư – thương nghiệp - đời sống quận (huyện) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 12/06/1979

Ngày hiệu lực: 12/06/1979

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 175/QĐ-UB năm 1979 quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Y tế - Thể dục thể thao quận (huyện) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 12/06/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Chỉ thị 91/CT-UB năm 1979 về việc khen thưởng những gia đình có người thân thoát ly tham gia cách mạng trong giai đoạn chống mỹ cứu nước” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 12/06/1979

Ngày hiệu lực: 12/06/1979

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Thông tri 03/TT-UB năm 1979 về việc tổ chức màng lưới thú y dân lập tại các quận, huyện trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 11/06/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 220-CP năm 1979 về việc thành lập thị trấn Củng Sơn thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Phú Khánh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 10/06/1979

Ngày hiệu lực: 25/06/1979

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Chỉ thị 70/CT-UB năm 1979 về mua bán, sang nhượng nhà cửa trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 08/06/1979

Ngày hiệu lực: 08/06/1979

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Nghị định 217-CP năm 1979 về chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo vệ của công và chế độ phục vụ nhân dân của cán bộ, nhân viên và cơ quan Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/06/1979

Ngày hiệu lực: 22/06/1979

Tình trạng: Không xác định

24
Quyết định 172/QĐ-UB năm 1979 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của “Ban Khai hoang xây dựng kinh tế mới” thành phố Hồ Chí Minh và “Ban Khai hoang sản xuất” quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 06/06/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Nghị định 209-CP năm 1979 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của ban việt kiều trung ương do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 04/06/1979

Ngày hiệu lực: 19/06/1979

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Chỉ thị 69/CT-UB năm 1979 triển khai nghị quyết hội nghị bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 03/06/1979

Ngày hiệu lực: 03/06/1979

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Quyết định 207-CP năm 1979 sửa đổi tổ chức của Tổng cục Thống kê do Hội đồng Chính phủ ban hành.

Ngày ban hành: 01/06/1979

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây