Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 39 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3140:1986 về hành tây xuất khẩu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1872:1986 về chuối tiêu tươi xuất khẩu do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Chỉ thị 330-CT năm 1986 bổ sung Chỉ thị 173-CT về tăng cường quản lý việc sản xuất và sử dụng các chai khí để hàn, cắt kim loại do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1986

Ngày hiệu lực: 14/01/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 1073-KHKT/QĐ năm 1986 về chứng nhận Nhà nước chất lượng sản phẩm do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
thông tư liên ngành 6-TT/LN năm 1986 về thẩm quyền và thủ tục giải quyết những việc ly hôn giữa các công dân việt nam mà một bên ở nước chưa có hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề hôn nhân và gia đình với nước ta do Toà án nhân dân Tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1986

Ngày hiệu lực: 13/01/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1171-QĐ năm 1986 ban hành các loại quy chế rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 668-BNgT/TCCB quy định trách nhiệm bảo đảm chất lượng hàng xuất khẩu và sự hoạt động của bộ phận kiểm tra chất lượng hàng xuất khẩu địa phương do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư liên tịch 155-TT/LB năm 1986 về nội dung, đối tượng, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản lâm sinh do Bộ Lâm nghiệp - Uỷ ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1986

Ngày hiệu lực: 12/01/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Luật Hôn nhân và gia đình 1986

Ngày ban hành: 28/12/1986

Ngày hiệu lực: 02/01/1987

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1986

Ngày hiệu lực: 12/01/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Law No. 21-LCT/HDNN7 of December 29, 1986, marriage and family.

Ngày ban hành: 28/12/1986

Ngày hiệu lực: 02/01/1987

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4340:1986 về Gỗ ván sàn sơ chế xuất khẩu do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4341:1986 về Nhựa cánh kiến đỏ và sản phẩm - Thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1699:1986 về hạt giống lúa - thuật ngữ và định nghĩa

Ngày ban hành: 26/12/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1462:1986 về Tà vẹt gỗ do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1763:1986 về nước chấm - yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông tư 37-LN/KL-1986 hướng dẫn phân công, phân cấp nhằm thống nhất quản lý và tăng cường công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp trong cả nước do Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1986

Ngày hiệu lực: 10/01/1987

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tư liên ngành 04/TTLN năm 1986 hướng dẫn áp dụng thời hiệu thi hành bản án hình sự do Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 25/12/1986

Ngày hiệu lực: 09/01/1987

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Thông tư liên tịch 05-BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLT năm 1986 về giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt và chấm dứt thời hạn chấp hành biện pháp tư pháp do Bộ Nội vụ - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp cùng ban hành

Ngày ban hành: 25/12/1986

Ngày hiệu lực: 09/01/1987

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 318-CT năm 1986 về thành phần và nhiệm vụ của hội đồng thanh lý hàng tồn đọng ở các cảng biển Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng

Ngày ban hành: 19/12/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2739:1986 về thuốc trừ dịch hại - phương pháp xác định độ axit và độ kiềm

Ngày ban hành: 17/12/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 169-HĐBT năm 1986 về việc chia một số xã và thành lập một số thị trấn của các huyện Tiền Hải, vũ thư thuộc tỉnh Thái Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 12/12/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Thông tư 24-TT/LB năm 1986 quy định chế độ đãi ngộ đối với các lương y được mời để thừa kế giảng dạy, trình bày tâm đắc kinh nghiệm do liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 11/12/1986

Ngày hiệu lực: 11/12/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Chỉ thị 30/CT-UB năm 1986 về củng cố và tăng cường hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 11/12/1986

Ngày hiệu lực: 11/12/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Chỉ thị 316-CT xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1986 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 10/12/1986

Ngày hiệu lực: 10/12/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 20-BNgT/XNK-1986 hướng dẫn thi hành Bản quy định tạm thời về quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở trong lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu và xuất nhập khẩu theo Quyết định 76-HĐBT-1986 do Bộ ngoại thương ban hành

Ngày ban hành: 09/12/1986

Ngày hiệu lực: 24/12/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Chỉ thị 28/CT-UB năm 1986 về việc tăng cường công tác vận động và quản lý kiều hối, quà biếu trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 09/12/1986

Ngày hiệu lực: 09/12/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4417:1987 về Quy trình lập sơ đồ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng

Ngày ban hành: 08/12/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư liên bộ 46-TTLB/TC/NHNN năm 1986 hướng dẫn Quyết định 76-HĐBT về quản lý vốn lưu động của các xí nghiệp quốc doanh do Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 05/12/1986

Ngày hiệu lực: 30/06/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Chỉ thị 305-CT năm 1986 về chế độ bữa ăn giữa ca và bữa ăn ca đêm cho công nhân,viên chức khu vực sản xuất do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 04/12/1986

Ngày hiệu lực: 19/12/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây