Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 51 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 23/CT-UB năm 1992 về tăng cường những biện pháp quản lý bảo vệ rừng và chặn đứng nạn phá rừng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/1992

Ngày hiệu lực: 31/05/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 96-QĐ/NH7 năm 1992 về khung lãi suất tiền gửi và lãi xuất cho vay ngoại tệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 31/05/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 29/QĐ/LB năm 1992 về Quy chế hợp đồng kinh tế trong xây dựng cơ bản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/05/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 184-CT năm 1992 về việc cho phép mở rộng trung tâm AIT tại Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/05/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông tư liên bộ 16-LB/TT năm 1992 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính chương trình quốc gia nước sinh hoạt nông thôn do tổ chức UNICEF viện trợ do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1992

Ngày hiệu lực: 28/05/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Chỉ thị 22/CT-UB năm 1992 về việc hoàn tất thanh toán công nợ giai đoạn 1 đến ngày 5/6/1992 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1992

Ngày hiệu lực: 27/05/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 183-CT năm 1992 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Nghiên cứu thú y Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư 17-BTC/ĐT năm 1992 hướng dẫn chế độ quản lý vốn đầu tư XDCB đối với công trình đường dây 500KV Bắc-Nam do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1992

Ngày hiệu lực: 30/04/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Nghị định 182-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1992

Ngày hiệu lực: 27/05/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Nghị quyết số 590/NQ-HĐNN8 về việc quy định việc tước quyền bầu cử do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/05/1992

Ngày hiệu lực: 10/06/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư giữa chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp

Ngày ban hành: 25/05/1992

Ngày hiệu lực: 09/06/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Chỉ thị 06/CT-UB năm 1992 về triển khai thực hiện quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị định 388/HĐBT do Tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 22/05/1992

Ngày hiệu lực: 22/05/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Công văn về việc giám định thương tật đã xếp vĩnh viễn

Ngày ban hành: 21/05/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Chỉ thị 175-CT năm 1992 về việc nghiêm cấm các tổ chức và cá nhân làm dịch vụ mang thư ra nước ngoài vào Việt Nam không hợp pháp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/05/1992

Ngày hiệu lực: 19/05/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 622/QĐ-BYT năm 1992 về quy chế quản lý chất lượng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 18/05/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 174-CT năm 1992 chuyển Trường cao cấp Công đoàn thành Trường đại học Công đoàn do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 18/05/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông tư 15-TC/HCVX năm 1992 hướng dẫn xét duyệt quyết toán năm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 18/05/1992

Ngày hiệu lực: 18/05/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Thông tư 7-TMDL/QLTT năm 1992 hướng dẫn Nghị định 66/HĐBT trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và dịch vụ do Bộ Thương mại và du lịch ban hành

Ngày ban hành: 17/05/1992

Ngày hiệu lực: 17/05/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 89/QĐ-NH9 năm 1992 về thành lập Qũy phát triển khoa học và Công nghệ ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/05/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Thông tư liên tịch 08-TTLB năm 1992 về chính sách thuế đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 17/05/1992

Ngày hiệu lực: 31/12/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Chỉ thị 169-CT năm 1992 về việc thực hiện những biện pháp cấp bách để bảo vệ Sếu Cổ Trụi và hệ sinh thái đất ngập nước ở vùng Đồng Tháp Mười do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/05/1992

Ngày hiệu lực: 01/06/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn hướng dẫn cấp kinh phí để may sắm trang phục cho cán bộ kiểm tra thị trường

Ngày ban hành: 15/05/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Hiệp định hợp tác kinh tế - thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Estonia (1992).

Ngày ban hành: 15/05/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 168-HĐBT năm 1992 sửa đổi Nghị quyết 186-HĐBT về việc phân cấp quản lý ngân sách do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/05/1992

Ngày hiệu lực: 31/12/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Chỉ thị 21/CT-UB năm 1992 thực hiện Nghị định 398/HĐBT về tổ chức lực lượng quản lý thị trường các cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 14/05/1992

Ngày hiệu lực: 14/05/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 622-BYT/QĐ năm 1992 về Quy chế chất lượng thuốc do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Ngày ban hành: 14/05/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 551-CT-TTr ngày 16/3/1992 về công tác thanh tra năm 1992 và những năm tới trong ngành Văn hoá - thông tin và thể thao

Ngày ban hành: 14/05/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Thông tư liên ngành 03/TTLN năm 1992 hướng dẫn thi hành Luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác và tin báo tội phạm do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ - Bộ Quốc phòng - Bộ Lâm nghiệp - Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 14/05/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư 13-TC/NSNN năm 1992 sửa đổi mục lục Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 13/05/1992

Ngày hiệu lực: 31/12/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Joint circular No. 03/TT-LB of May 13, 1992, on minimum rent payable by foreigners and foreign nationals of Vietnamese origin

Ngày ban hành: 12/05/1992

Ngày hiệu lực: 12/05/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây