Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.705 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Decree No. 78/2021/ND-CP dated August 1, 2021 on regarding establishment and management of Disaster Management Funds

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 14/09/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 1939/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 1376/QĐ-TTg bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế để phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 3837/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu kit test xét nghiệm nhanh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 1064/UBDT-VP năm 2021 về một số biện pháp cấp bách thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 7834/BGTVT-VT năm 2021 về đề nghị ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người đảm bảo lưu thông, vận tải hàng hóa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 2472/UBND-KGVX năm 2021 về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 6198/BYT-DP năm 2021 về báo cáo tiến độ tiếp nhận, phân bổ và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 5257/VPCP-KTTH năm 2021 về điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công điện 17/CĐ-UBND năm 2021 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 do Thành phố Hà Nội điện

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 14/09/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 5258/VPCP-KGVX năm 2021 về nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 5256/VPCP-KGVX năm 2021 về phân bổ, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 5145/SYT-NVY năm 2021 triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong giai đoạn hiện nay do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 3755/BNV-TGCP năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 7833/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với người trên phương tiện vận chuyển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 5419/TCĐBVN-TCHC năm 2021 về tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với các lái xe, người đi trên xe vận chuyển hàng hoá do Tổng cục đường bộ Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 5418/TCĐBVN-VT năm 2021 hướng dẫn thời hạn sử dụng của Giấy nhận diện phương tiện, mã QR code cấp cho xe vận chuyển hàng hoá đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 6185/BYT-DP năm 2021 về nâng cao năng lực bảo quản vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 2473/UBND-ĐT năm 2021 về công trình trọng điểm, cấp bách tiếp tục thi công xây dựng trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 2556/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố Hồ Chí Minh để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành: 31/07/2021

Ngày hiệu lực: 31/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 1395/QĐ-CTN năm 2021 sửa đổi Hiệp định tài trợ 5739-VN cho “Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" do Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 30/07/2021

Ngày hiệu lực: 30/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 33/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Ngày ban hành: 30/07/2021

Ngày hiệu lực: 14/08/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 843/QĐ-BNV năm 2021 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Ngày ban hành: 30/07/2021

Ngày hiệu lực: 30/07/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2021 triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 30/07/2021

Ngày hiệu lực: 30/07/2021

Tình trạng: Không xác định

27
Công văn 5250/VPCP-CN năm 2021 về giảm cung ứng trên các đường bay từ phía Nam ra Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/07/2021

Ngày hiệu lực: 30/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 2551/UBND-VX về không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/07/2021

Ngày hiệu lực: 30/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 2468/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/07/2021

Ngày hiệu lực: 30/07/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Decision No. 3646/QD-BYT dated July 31, 2021 on criteria for classifying SARS-CoV-2 infection risk

Ngày ban hành: 30/07/2021

Ngày hiệu lực: 30/07/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây