Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 41 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 347-TS/QĐ năm 1984 về Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng thuỷ sản xuất khẩu do Bộ trưởng bộ Thuỷ sản ban hành

Ngày ban hành: 30/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Chỉ thị 21/CT-UB năm 1984 về việc phát triển chăn nuôi heo, gia cầm tại thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/05/1984

Ngày hiệu lực: 29/05/1984

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Nghị quyết số 527-NQ/HĐNN7 về việc cử đồng chí Đoàn Trọng Truyến giữ chức Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1984

Ngày hiệu lực: 12/06/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Nghị quyết số 531-NQ/HĐNN7 về việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước ta tại một số nước do Hội đồng nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1984

Ngày hiệu lực: 12/06/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị quyết số 529-NQ/HĐNN7 về việc cử một số thẩm phán Toà án nhân dân tối cao do Hội đồng nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1984

Ngày hiệu lực: 12/06/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Nghị quyết số 528-NQ/HĐNN7 về việc đổi tên Uỷ ban Thanh tra của Chính phủ thành Uỷ ban Thanh tra Nhà nước do Hội đồng nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1984

Ngày hiệu lực: 12/06/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Chỉ thị 20/CT-UB thực hiện Nghị quyết 26/HĐBT về tăng cường tổ chức thanh tra và nâng cao hiệu lực công tác thanh tra do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1984

Ngày hiệu lực: 27/05/1984

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Quyết định 81-HĐBT năm 1984 về việc công nhận chức vụ khoa học (đợt II) do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Những bảo đảm nhằm bảo vệ quyền của những người đang phải đối mặt với án tử hình, 1984

Ngày ban hành: 24/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông tư 124-TT/PC-1984 về việc tăng cường giữ gìn trật tự an toàn trên các đoàn tàu khách do Bộ giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 24/05/1984

Ngày hiệu lực: 08/06/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Chỉ thị 19/CT-UB năm 1984 về việc thực hiện triệt để tiết kiệm điện và quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 23/05/1984

Ngày hiệu lực: 23/05/1984

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Quyết định 157-QĐ năm 1984 ban hành bốn tiêu chuẩn Nhà nước về lợn giống do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1984

Ngày hiệu lực: 31/12/1984

Tình trạng: Không xác định

13
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3902:1984 về Vật đúc bằng gang xám và gang graphit cầu - Tổ chức tê vi và các phương pháp xác định do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3900:1984 về lợn giống - quy trình đánh giá lợn đực giống qua đời sau do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3897:1984 về lợn giống - quy trình kiểm tra cá thể lợn đực hậu bị do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 162-QĐ năm 1984 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về đóng tàu gỗ do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 161-QĐ năm 1984 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về xi lanh thuỷ lực do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3898:1984 về lợn giống - quá trình kiểm tra cá thể lợn cái hậu bị do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 163-QĐ năm 1984 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về vật đúc bằng gang xám và gang graphit do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3899:1984 về lợn giống - quy trình mổ khảo sát phẩm chất thịt lợn nuôi béo do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Chỉ thị 10-NN_TTKT_CT năm 1984 thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế hai chiều đối với các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 20/05/1984

Ngày hiệu lực: 04/06/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 105-QĐ năm 1984 về hai tiêu chuẩn Nhà nước sản phẩm dầu mỏ và dầu thải do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Thông tư 24-PC/TT-1984 hướng dẫn thi hành Nghị định 62-HĐBT-1984 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trọng tài kinh tế bộ, tỉnh và huyện do Trọng tài nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/05/1984

Ngày hiệu lực: 04/06/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3894:1984 về Dầu nhờn - Phương pháp xác định hàm lượng nhựa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3891:1984 về Sản phẩm dầu mỏ - Đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

Ngày ban hành: 20/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3896:1984 về Khí thiên nhiên - Phương pháp hấp thụ xác định hàm lượng cacbondioxit và tổng hàm lượng các khí axít trên máy VTI-2 do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 104-QĐ năm 1984 ban hành bốn tiêu chuẩn Nhà nước về Khí thiên nhiên, dầu nhờn, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/05/1984

Ngày hiệu lực: 31/12/1984

Tình trạng: Không xác định

28
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3892:1984 về Dầu thải do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3893:1984 về Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định khối lượng riêng bằng phù kế (areomet) do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/05/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Chỉ thị 18/CT-UB năm 1984 về việc bảo hiểm tai nạn hành khách và trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện giao thông vận tải trong phạm vi TP. Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/05/1984

Ngày hiệu lực: 18/05/1984

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây