Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.172 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 73/2006/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (tạm thời) do tỉnh Quảng Trị ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 10/09/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 51/2006/QĐ-UBND về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm 2007

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/12/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 2058/2006/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 2057/QĐ-UBND năm 2006 Phê duyệt Điều lệ Hội Thuỷ lợi tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 9832/BGDĐT-GDTH hướng dẫn thực hiện chương trình môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn số 4080 TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại áp mã đối với mặt hàng da tổng hợp (hàng giả da) làm từ nhựa polyuretan xốp được tăng cường bởi vải dệt thoi có tuyết từ sợi tổng hợp polyester

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn số 4046/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét giải tỏa cưỡng chế đối với số nợ thuế quá hạn các lô hàng nhập khẩu ôtô mới 100% của các Doanh nghiệp

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn số 4058/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết người xuất nhập cảnh sử dụng tờ khai nhập cảnh/xuất cảnh

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn số 4081/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc làm thủ tục nhập khẩu lô hàng "nguyên liệu hóa chất, có tên gọi là Sodium Dodecyl Benzen Sulfonate" do Công ty TNHH Hóa chất Pontencer nhập khẩu

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn số 4082/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xin chấp nhận C/O điện tử do Singapore cấp

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 4077/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xem xét giải tỏa cưỡng chế đối với số nợ thuế quá hạn các lô hàng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc mới 100%

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 4064/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 4053/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại việc áp giá tính thuế mặt hàng ô tô du lịch hiệu Matiz nhập khẩu qua Cục Hải quan Hải Phòng

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 4052/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại việc áp giá tính thuế mặt hàng xe Honda Spacy 125 nhập khẩu

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 218/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tạm thời quản lý cụm công nghiệp kèm theo quyết định 117/2006/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 10/09/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 72/2006/QĐ-UBND về quy chế quản lý trật tự an toàn giao thông đường thủy tại Cảng Phú Quý, Cảng Vận tải Phan Thiết và Cảng Cá Phan Thiết do tỉnh Bình Thuận ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 10/09/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 41/2006/QĐ-UBND về Qui chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 10/09/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 28/2006/QĐ-UBND về Quy chế hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 10/09/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 1375/QĐ-TLĐ năm 2006 về Quy định tuyển sinh và đào tạo cán bộ công đoàn hệ đại học chính quy tập trung do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 156/2006/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 15/09/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Order No. 15/2006/L-CTN of September 01, 2006, on promulgation of resolution

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Báo cáo số 728/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 24/8/2006 đến ngày 01/9/2006 do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 157/2006/QĐ-UBND phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2006 đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Chỉ thị 30/2006/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 theo Quyết định 201/2004/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Bình ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 10/09/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Chỉ thị 28/2006/CT-UBND tăng cường công tác quản lý giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 10/09/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Lệnh công bố Nghị quyết về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng năm 2006

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 38/2006/QĐ-UBND về Chương trình phát triển Du lịch tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2006-2010

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 10/09/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 67/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 2394/QĐ-BCN năm 2006 về phân loại công suất lắp máy thủy điện nhỏ và siêu nhỏ trong tính toán quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng tái tạo do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 31/08/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 20/2006/QĐ-UBND về phân cấp quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2006

Ngày hiệu lực: 24/09/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây