Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 388 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 42/2023/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 13/11/2023

Ngày hiệu lực: 24/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 4147/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 08/11/2023

Ngày hiệu lực: 08/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 4102/QĐ-UBND năm 2023 về Quy định tạm thời định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành: 05/11/2023

Ngày hiệu lực: 05/11/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 35/2023/QĐ-UBND Quy định định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành: 17/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị quyết 24/2023/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức thôi việc trước tuổi nghỉ hưu do tỉnh Cà Mau ban hành

Ngày ban hành: 09/10/2023

Ngày hiệu lực: 31/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 21/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định 04/2020/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 09/10/2023

Ngày hiệu lực: 14/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Nghị quyết 14/2023/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030

Ngày ban hành: 04/10/2023

Ngày hiệu lực: 14/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Nghị quyết 56/2023/NQ-HĐND quy định về thu học phí năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ngày ban hành: 01/10/2023

Ngày hiệu lực: 11/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 2536/QĐ-BCT về lượng hạn ngạch thuế quan đối với hàng dệt may xuất khẩu sang Mê-hi-cô năm 2023 theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 02/10/2023

Ngày hiệu lực: 02/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Nghị quyết 11/2023/NQ-HĐND quy định về nội dung chi mức chi hoạt động y tế - dân số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành: 18/09/2023

Ngày hiệu lực: 30/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi giải thưởng cuộc thi, liên hoan, cuộc vận động sáng tác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/09/2023

Ngày hiệu lực: 30/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 41/2023/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 12/09/2023

Ngày hiệu lực: 24/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Nghị quyết 25/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023; Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 21/09/2023

Ngày hiệu lực: 21/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 51/2023/QĐ-UBND về Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2027

Ngày ban hành: 20/08/2023

Ngày hiệu lực: 04/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Nghị quyết 10/2023/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 23/08/2023

Ngày hiệu lực: 04/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Nghị quyết 11/2023/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, học sinh trung học phổ thông công lập và ngoài công lập; học viên tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 23/08/2023

Ngày hiệu lực: 04/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Nghị quyết 12/2023/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 23/08/2023

Ngày hiệu lực: 04/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Nghị quyết 18/2023/NQ-HĐND về Quy định mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 20/08/2023

Ngày hiệu lực: 31/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Resolution No. 129/NQ-CP dated August 18, 2023 on transfer of drugs, supplies and biologicals purchased for COVID-19 prevention and control covered by the state budget for medical examination and treatment

Ngày ban hành: 17/08/2023

Ngày hiệu lực: 17/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Nghị quyết 129/NQ-CP năm 2023 về điều chuyển thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách Nhà nước cho phòng, chống dịch COVID-19 sang nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 17/08/2023

Ngày hiệu lực: 17/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 2045/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành: 16/08/2023

Ngày hiệu lực: 16/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 1742/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 16/08/2023

Ngày hiệu lực: 16/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 33/2023/QĐ-UBND sửa đổi nội dung Bảng mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định 16/2021/QĐ-UBND và Khoản 4 Điều 1 Quyết định 19/2020/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

Ngày ban hành: 15/08/2023

Ngày hiệu lực: 15/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 1889/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Ngày ban hành: 09/08/2023

Ngày hiệu lực: 09/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành: 08/08/2023

Ngày hiệu lực: 08/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 1250/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Ngày ban hành: 08/08/2023

Ngày hiệu lực: 08/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục gồm 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 02/08/2023

Ngày hiệu lực: 02/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1560/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

Ngày ban hành: 01/08/2023

Ngày hiệu lực: 01/08/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 05/07/2023

Ngày hiệu lực: 31/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Nghị quyết 41/2023/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030

Ngày ban hành: 13/07/2023

Ngày hiệu lực: 31/07/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây