Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 600 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 10/2007/CT-UBND về tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại với công dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 10/03/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Chỉ Thị 01/2007/CT-CA triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành Tòa án nhân dân năm 2007 do Chánh án Toà Án Nhân Dân Tối Cao ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 29/03/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị định 30/2007/NĐ-CP về việc kinh doanh xổ số

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 29/03/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 866/TCT-PCCS về ưu đãi miễn giảm thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 28/02/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 862/TCT-PCCS về chính sách thuế đối với Đoàn tiếp nhận cung ứng 15 thuộc Cục Kế hoạch đầu tư - Bộ Quốc phòng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 28/02/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 855/TCT-PCCS về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 28/02/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 05/2007/QĐ-UBND bổ sung Bản phụ lục kèm theo Quyết định 63/2006/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2007

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 10/03/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 19/2007/QĐ-UBND về chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2010

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 15/03/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 638/2007/QĐ-UBND quy định bổ sung đơn giá cho thuê đất, mặt nước đối với dự án xây dựng khu du lịch sinh thái, đầm phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 10/03/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 08/2007/QĐ-UBND phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Lào Cai

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 10/03/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 1040/2007/QĐ-UBND quy định về tổ chức và quản lý các lớp liên kết đào tạo Đại học, Cao đẳng theo chương trình Giáo dục thường xuyên do tỉnh Hải Dương ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 10/03/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 08/2007/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 10/03/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 365/QĐ-UBND năm 2007 về phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện Đề án quy hoạch phát triển điện lực huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 28/02/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 18/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc quản lý hoạt động kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ cảnh quan môi trường và giữ gìn an ninh trật tự tại các bãi biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 10/03/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 18/2007/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý dự án Lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 22/03/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 272/UBND-VX về thu tiền mua và hoàn thiện bằng tốt nghiệp Phổ thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 28/02/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn số 1279/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng XK phải NK trở lại

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 28/02/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Hướng dẫn 303/HDLN.SGD-ĐT-SNV về thuyên chuyển cán bộ, giáo viên do Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 28/02/2007

Tình trạng: Không xác định

19
Decree of Government No.30/2007/ND-CP of March 01, 2007 on lottery business

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 29/03/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 10/03/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 497/QĐ-CTUBND năm 2007 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường phía Tây tỉnh Bình Định (An Nhơn - Hoài Nhơn)

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 28/02/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 861/TCT-PCCS về chính sách thuế đối với chi phí phế liệu, phế phẩm do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 28/02/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 860/TCT-PCCS về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với giấy sản xuất từ giấy loại thu gom trong nước do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 28/02/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn Nghị định 38/2006/NĐ-CP về bảo vệ dân phố do Bộ Công an- Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2007

Ngày hiệu lực: 24/04/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công An cùng ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2007

Ngày hiệu lực: 03/04/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Chỉ thị 13/2007/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2007 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2007

Ngày hiệu lực: 09/03/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Công văn 847/TCT-TS về lệ phí trước bạ đất thuê do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2007

Ngày hiệu lực: 27/02/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 848/TCT-PCCS đăng ký tự in biên lai do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2007

Ngày hiệu lực: 27/02/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 28/2007/QĐ-TTg về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2007

Ngày hiệu lực: 24/03/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 15/2007/QĐ-UBND ban hành chương trình hành động phòng, chống tội phạm; phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em và phòng, chống ma túy giai đoạn 2007 - 2010 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2007

Ngày hiệu lực: 09/03/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây