Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 56 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 07/CT.UB về thu thuế nông nghiệp vụ Đông xuân 1991 do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/03/1991

Ngày hiệu lực: 31/03/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 56/QĐ.UB năm 1991 về bản quy định thu lệ phí sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5329:1991 về Máy thu hình màu - Phân loại, thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5327:1991 về Radio - Caxét - Phân loại, thông số cơ bản và yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5331:1991 về thiết bị axetylen - Yêu cầu an toàn đối với kết cấu bình sinh khí do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 07-BYT/TT năm 1991 hướng dẫn việc đăng ký của các Công ty nước ngoài được phép xuất nhập khẩu thuốc - nguyên liệu làm thuốc với các Tổ chức công ty của Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1991

Ngày hiệu lực: 29/03/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 88-CT năm 1991 về việc thanh toán công nợ giữa các đơn vị, tổ chức kinh tế do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5332:1991 về thiết bị axetylen - yêu cầu an toàn đối với kết cấu thiết bị công nghệ chính do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 82-CT về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1991 do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 81-HĐBT ban hành Hệ thống chi tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Ngày ban hành: 27/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Chỉ thị 79-CT năm 1991 về thực hiện nghiêm túc việc miễn thuế nông nghiệp theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1991

Ngày hiệu lực: 11/04/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 80-CT năm 1991 ban hành Quy định trong quan hệ viện trợ với các tổ chức phi Chính phủ của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

Ngày ban hành: 27/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Nghị định 77-HĐBT năm 1991 quy định các cấp bậc quân hàm để bố trí vào các chức vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/03/1991

Ngày hiệu lực: 10/04/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 75-CT năm 1991 về việc xử lý các công trình không trực tiếp sản xuất thuộc khu vực Nhà nước do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Nghị định 78-HĐBT năm 1991 sửa đổi Nghị định 74-HĐBT năm 1982 quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày ban hành: 26/03/1991

Ngày hiệu lực: 10/04/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 71-CT năm 1991 về quản lý việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ nước ngoài đối với các khoản vay theo dự án thuỷ lợi do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 25/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Nghị định 70-HĐBT năm 1991 ban hành điều lệ về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, xử lý vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 24/03/1991

Ngày hiệu lực: 24/03/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn về việc sử dụng hoá đơn

Ngày ban hành: 24/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 88-TC/TCT năm 1991 thay thuế suất một số nhóm hàng trong Biểu thuế nhập khẩu tại Quyết định 627-TC/TCT do Bộ trường Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 21/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Chỉ thị 11/CT-UB về việc mở đại hội công nhân viên chức năm 1991 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/03/1991

Ngày hiệu lực: 21/03/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 87-TC/QĐ/TCCB năm 1991 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Hệ thống kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 20/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Nghị định 59-HĐBT năm 1991 quy định các hoạt động tôn giáo do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 20/03/1991

Ngày hiệu lực: 20/03/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 03/VP năm 1991 về lập hồ sơ lưu án hình sự trong cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân các cấp

Ngày ban hành: 20/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 697/QĐ về Quy chế "Trường dạy nghề tư thục" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 19/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 75/QĐ-UB năm 1991 thành lập Hội đồng phân phối điều chỉnh nhà thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 19/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 16-BTC/TT năm 1991 hướng dẫn việc xác định khối lượng xây dựng cơ bản thực hiện được thanh toán do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 18/03/1991

Ngày hiệu lực: 31/03/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Thông tư 17-TC/ĐT năm 1991 hướng dẫn chuyển vốn đầu tư XDCB của Ngân sách sang hệ thống Ngân hàng đầu tư và phát triển để cấp phát vốn cho các công trình do ngân hàng đầu tư ghi trong kế hoạch Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 18/03/1991

Ngày hiệu lực: 31/03/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới

Ngày ban hành: 18/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 63-HĐBT năm 1991 về việc sát nhập trường Cao đẳng sư phạm Việt bắc vào trường Đại học sư phạm Việt bắc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/03/1991

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Chỉ thị liên bộ 02-CT_LBXD_CĐ năm 1991 về tăng cường công tác bảo hộ lao động trong ngành xây dựng do Bộ Xây dựng - Công đoàn Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 15/03/1991

Ngày hiệu lực: 30/03/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây