Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.538 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2019

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Nghị định 125/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Nghị định 124/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Nghị định 132/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2016-2018

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 14/10/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 862/QĐ-BXD năm 2016 về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Kết luận 06-KL/TW năm 2016 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Circular No. 18/2016/TT-BKHCN dated September 01, 2016, on guidelines for the management of national science and technology projects

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 17/10/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Circular No. 26/2016/TT-BLDTBXH dated September 01, 2016, on guidelines for the management of labor, salary and incentives for employees in wholly state-owned single-member limited liability enterprises

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 14/10/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Kế hoạch 654/KH-UBND về tăng cường tiêm vắc xin DPT mũi 4 cho trẻ từ 18 đến 48 tháng tuổi tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 3991/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ năm học 2016-2017 do tỉnh Lai Châu ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2016 về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do tỉnh Nghệ An ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2016 về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm học 2016-2017

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Nghị định 129/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Nghị định 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016-2018

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 1122/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng cấp bách hệ thống gạt lũ và trạm bơm tiêu úng 6 xã nghèo trong vùng đê Năm Căn, tại xã Văn Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 4325/BGDĐT-TrH năm 2016 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Kế hoạch 40/KH-UBND năm 2016 trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 do tỉnh Bình Định ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Chương trình 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN năm 2016 về phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 42/2016/QĐ-UBND Quy chế công nhận, thu hồi danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 19/09/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 39/2016/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 14/09/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 1925/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 40/2016/QĐ-UBND về mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 10/09/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 3130/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 5: “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người” thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự toán chi phí lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 31/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 30/2016/QĐ-UBND quy định thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày ban hành: 31/08/2016

Ngày hiệu lực: 10/09/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây