Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.022 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 3786/SYT-VSATTP hướng dẫn Quyết định 11/2006/QĐ-BYT về quy chế cấp "Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 29/06/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn số 109/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc xử lý các trường hợp không biết địa chỉ của người bị kiện.

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 29/06/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn số 2250/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp công ty hạng 1 đối với các công ty kinh doanh xăng dầu thuộc TCT Xăng dầu Việt Nam

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 29/06/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn số 2334/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 29/06/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 64/2006/QĐ-UBND vế chương trình thực hiện Chỉ thị 05/2006/CT-TTg về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 112/2006/QĐ-UBND về Quy chế, nhiệm vụ thiết kế cuộc thi "Đề xuất ý tưởng và giải pháp quy hoạch - kiến trúc Cửa ô phía Nam Hà Nội” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 3031/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt kế hoạch phân bổ đợt 1 kinh phí “duy trì hệ thống thông tin và các dự án ứng dụng công nghệ thông tin năm 2006” thuộc chương trình công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Decision No. 156/2006/QD-TTg of June 30, 2006, re: approval of the plan for export development for the phase from 2006 to 2010

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 3021/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Điều chỉnh chiến lược xuất khẩu của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2001 – 2010, tầm nhìn đến 2015" do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 09/07/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 157/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Xây-sen về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 19/07/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 155/2006/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và A-rập Ai-cập về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 19/07/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 28/2006/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum – Phần Xây dựng

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 27/2006/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum – Phần Khảo sát xây dựng

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 2409/QĐ-UBND năm 2006 về Quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 1613/2006/QĐ-UBND phân cấp điều động, tiếp nhận viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 31/2006/QĐ-UBND về bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 09/07/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 32/2006/QĐ-UBND về bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần lắp đặt do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 09/07/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Decision No. 153/2006/QD-TTg of June 30, 2006 approving the master plan on development of Vietnam"s Healthcare System up to 2010 with a vision to 2020

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Decision No. 20/2006/QD-BBCVT of June 30, 2006, promulgating the list of used information technology appliances banned from import

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 19/07/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 20/2006/QĐ-BBCVT ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Bưu chính- Viễn thông ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 19/07/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Decision No. 154/2006/QD-TTg of June 30, 2006 approving the scheme on state management of pharmaceuticals, food hygiene and safety and cosmetics in the 2006-2015 period

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 31/2006/QĐ-UBND Ban hành đơn giá đo đạc thành lập bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 09/07/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 1171/2006/QĐ-UBTDTT về việc thành lập Bệnh viện Thể thao Việt Nam thuộc Viện Khoa học thể dục thể thao do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 25/07/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 1571/2006/QĐ-UBND-QNg về việc phân khai kế hoạch tín dụng cho vay hộ nghèo đợt II năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 29/06/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 153/2006/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 21/07/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 26/2006/QĐ-UBND quy định quản lý, sử dụng các cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ trên địa bàn tỉnh Long An

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 29/2006/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình tỉnh Kon Tum – Phần Lắp đặt

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 944/QĐ-SYT năm 2006 “Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế” do Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 30/2006/QĐ-UBND về bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh An Giang - Phần khảo sát xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: 09/07/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Quyết định 1881/2006/QĐ-UBND ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây