Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.301 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 86/2014/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 10/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 10/08/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 10/08/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 56/2008/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 10/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND quy định chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 10/08/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 408/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 3148/BTNMT-TTr năm 2016 thực hiện biện pháp phòng chống rửa tiền do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 10609/BTC-TCT năm 2016 về chính sách thu tiền thuê đất đối với đơn vị khai thác thủy lợi do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 1471/TXNK-DTTH năm 2016 về thu phí, phí hải quan đối với tàu bay do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 1028/GSQL-GQ3 năm 2016 về thủ tục sang tên ô tô sau dự án do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 6345/VPCP-V.III năm 2016 về chủ trương lập Đề án “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Thông báo 7355/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất cầm màu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Không xác định

14
Thông báo 7356/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là do chất độn chất xúc tác lưu hóa cao su Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông báo 7354/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất trợ nhuộm do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông báo 7353/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chất trợ nhuộm do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Kế hoạch 1720/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do tỉnh Hà Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công điện 03/CĐ-BTTTT năm 2016 chủ động phòng, tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão, tránh tư tưởng chủ quan do Bộ Thông tin và Truyền thông điện

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công điện 1343/CĐ-TTg chủ động ứng phó với cơn bão số 02 năm 2016 do Thủ tướng Chính phủ điện

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 2420/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 2048/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 1187/QĐ-UBND năm 2016 công bố Đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 24/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 10/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 1605/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 32/2016/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 10/08/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 796/QĐ-HQLS năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Đội Nghiệp vụ Bản Chắt thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 2049/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính phạm vi quản lý nhà nước ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 22/2016/QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế công nhận danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 09/08/2016

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quyết định 21/2016/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2016

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 14/08/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 2422/QĐ-TCHQ năm 2016 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2016

Ngày hiệu lực: 31/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây