Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.890 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn 4329/TCHQ-TXNK năm 2019 về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Không xác định

3
Công văn 4334/TCHQ-GSQL năm 2019 về yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Không xác định

4
Công văn 51359/CT-TTHT năm 2019 về chi phí khám sức khỏe cho nhân viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Không xác định

5
Công văn 1511/BXD-KTXD năm 2019 về công tác ván khuôn và bê tông tường kênh do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Không xác định

6
Công văn 2029/GSQL-GQ5 năm 2019 về khai sai, khai bổ sung tờ khai hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Không xác định

7
Công văn 2653/TCT-KK năm 2019 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Không xác định

8
Quy chế 1435/QCPH-UBND-V5HQ-CSB4-HĐ28-CCKNV5 năm 2019 về phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Hải đoàn 28, Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 trong công tác quản lý hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Thông báo 4326/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Sinh Tố chanh - Lemon Smoothie do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Không xác định

11
Thông báo 4320/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chất hữu cơ hoạt động bề mặt dạng anion - Alkaline Cleaner Bonderite do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Không xác định

12
Thông báo 4319/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Hương tôm dùng trong thực phẩm SHRIMP FLAVOUR POWDER do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Không xác định

13
Thông báo 4323/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thuốc thú y dùng trong trại chăn nuôi Gentaguard 10% Injection do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Không xác định

14
Thông báo 4322/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là RAB0008 - Nhựa epoxit, dạng bột, dùng trong sản xuất hạt nhựa do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Không xác định

15
Decree No. 59/2019/ND-CP dated 01st of July, 2019 Elaborating on a number of articles and measures for implementation of The Law on Anti-Corruption

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 14/08/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 5766/TXNK-CST năm 2019 về xử lý thuế hàng nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Không xác định

17
Quyết định 27/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 11/08/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 14/08/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 14/08/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 1359/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Dự án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển ngành Điều tỉnh Bình Phước đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 2783/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư 02/2019/TT-BXD hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 14/08/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 2652/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Không xác định

25
Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực y tế cấp huyện, cấp xã tỉnh Điện Biên

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 1432/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới; thay thế; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Quyết định 2817/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 2815/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 1657/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày ban hành: 30/06/2019

Ngày hiệu lực: 30/06/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây