Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.310 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 14/2010/CT-UBND ngăn chặn sự phát triển và tổ chức diệt trừ cây Mai dương (Mắt mèo hoặc Trinh nữ nâu) do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 29/04/2010

Ngày hiệu lực: 09/05/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Thông tư 11/2010/TT-BYT hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 12/06/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Thông báo 759/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 05 năm 2010 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Thông báo 109/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban chỉ đạo (lần 4) Hội nghị WEF Đông Á 2010 tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Circular No. 11/2010/TT-BYT of April 29, 2010, guiding activities related to psychotropic medicines and pre-substances used as medicines

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 12/06/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Quy hoạch bố trí dân cư vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, hải đảo, di cư tự do trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2010-2015

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 1305/UBND-KT năm 2010 về việc báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất bãi bồi tại các địa phương do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 2527/CT-TTHT về báo cáo tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế năm 2010” do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 695/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định tài trợ Hỗ trợ kỹ thuật đi kèm hiệp định vay Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 728/BXD-HĐXD về góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH SD Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 713/BXD-HĐXD về thẩm tra Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty TNHH Nikken International Asia với Công ty cổ phần Nikken Lease Kougyo do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 2299/BGDĐT-KHCNMT hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2011-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 2298/BGDĐT-CTHSSV triệu tập học viên tham dự Lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ dạy bơi, cứu đuối do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 12/2010/QĐ-UBND về Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Hưng Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 08/05/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 29/2010/QĐ-UBND ban hành bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 08/05/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa đối với lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, Kinh tế và Quản lý lao động do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 05/05/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 49/2010/QĐ-UBND-TĐKT ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 05/05/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 384/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 05/05/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định huy động và quản lý các nguồn vốn tại 10 xã để thực hiện xây dựng thí điểm mô hình “nông thôn mới” trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 08/05/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 1446/TCT-CS về thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 2224/TCHQ-KTTT vướng mắc thực hiện Công văn 1101/BTC-TCT về giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Axeton do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 2216/TCHQ-KTTT về chứng từ thanh toán trong quá trình hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu xuất vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 2844/VPCP-KGVX khảo sát thực trạng học sinh đánh nhau ở một số địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 2840/VPCP-KTN về tình hình thiếu nước ở hạ du sông Vu Gia liên quan đến Dự án thủy điện Đăk Mi 4 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Official Dispatch No. 3215/NHNN-CSTT of April 29, 2010, Ref lending in foreign currency

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 2749/BGTVT-TC xin ý kiến dự thảo Nghị định về quỹ bảo trì đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 2223/TCHQ-KTTT về gia hạn và hoàn nhanh thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 48/QĐ-TCLN năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phát triển rừng thuộc Tổng cục Lâm nghiệp

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 46/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 08/05/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2010 ban hành Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2009-2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2010

Ngày hiệu lực: 28/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây