Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 707 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư liên tịch 30/2003/TTLT-BGDĐT-BYT hướng dẫn chuyển đổi giữa các văn bằng và trình độ đào tạo sau đại học trong linh vực y tế do Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: 30/07/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị định 78/2003/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 )

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: 30/06/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn số 6657 TC/TCT ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính trả lời về việc về việc miễn nhiễm thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng 10 chiếc xe mô tô phân khối lớn chuyên dùng phục vụ cho ngành công an do Công an Tỉnh Bình Dương uỷ thác nhập khẩu qua Công ty TNHH T.N.T để trang bị cho lực lượng cảnh sát Tỉnh

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: 30/06/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 46/2003/QĐ-UB về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang đến năm 2020

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: 15/07/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Công văn số 3199/VPCP-KTTH ngày 1/07/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc chính sách thuế đối với ô tô chở khách trên 25 chỗ ngồi

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn số 6657 TC/TCT ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính trả lời về việc về việc miễn nhiễm thuế nhập khẩu và không thu thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng 10 chiếc xe mô tô phân khối lớn chuyên dùng phục vụ cho ngành công an do Công an

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Hướng dẫn 380/HD-STS về công tác đăng kiểm tàu cá có tổng công suất máy chính đến dưới 45CV do Sở Thủy sản tỉnh Quảng Ninh ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 808/2003/QĐ-BTM thành lập Tổ giám sát liên bộ thực hiện Hiệp định Dệt may Việt Nam - Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 112/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Xí nghiệp Bê tông ly tâm An Giang thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam thành Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 6659/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện đề án mở rộng uỷ nhiệm thu đối với Uỷ ban nhân dân xã

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 3870 BKH/KHGDMT ngày 01/07/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2004

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 3204/VPCP-QHQT ngày 1/07/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả họp hợp tác phát triển Việt Nam - Phần Lan năm 2003

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 871/CP-QHQT ngày 1/07/2003 của Chính phủ về việc ký kết hai Hiệp định với Hàn Quốc

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 2404 TCT/CS ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính về việc sử dụng hoá đơn GTGT

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn số 6654 TC/TCT ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính trả lời về việc Bộ Y tế đề nghị được miễn phạt chậm nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu là thiết bị của dự án xây dựng 25 lò đốt chát thải rắn cho các cụm

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 111/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Sứ Đông Hải thuộc Công ty Sứ Hải Dương thành Công ty Cổ phần Sứ Đông Hải do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 73/2003/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp vận động hiến máu nhân đạo tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 132/2003/QĐ-TTg thành lập Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 131/2003/QĐ-TTg điều chỉnh khoản 3 Điều 4 Quyết định 168/2001/QĐ-TTg về định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001-2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 1891/2003/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn số 6654 TC/TCT ngày 1 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tài chính trả lời về việc Bộ Y tế đề nghị được miễn phạt chậm nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu là thiết bị của dự án xây dựng 25 lò đốt chát thải rắn cho các cụm bệnh viện bằng nguồn vốn ODA vay ưu đãi của Chính phủ áo

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: 30/06/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư 64/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 78/2003/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: 07/08/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Nghị định 78/2003/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 (phần 4)

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: 30/06/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Joint circular No. 30/2003/TTLT-BGDDT-BYT of July 01, 2003, guiding the conversion between the degrees and training degree of postgraduate in the sector of health

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: 30/07/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Decree No. 78/2003/ND-CP of July 1, 2003, on promulgating the Vietnam's products and tariff rates to implement the Common Effective Preferential Tariff scheme (CEPT) for Asean Free Trade Area (AFTA) for years 2003-2006.

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: 30/06/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Decree No. 77/2003/ND-CP of July 01st, 2003, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Finance Ministry.

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: 30/07/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Công văn số 3222/VPCP-QHQT ngày 1/07/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung mục tiêu kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho Công ty liên doanh Du lịch Phan Thiết

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn số 870/CP-QHQT ngày 1/07/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt biên bản họp Tổ công tác hỗn hợp Việt - áo

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư liên tịch 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC hướng dẫn chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm tại Nghị định 61/2002/NĐ-CP do Bộ Văn hóa thông tin và Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: 12/10/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Nghị định 78/2003/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006)(phần 01)

Ngày ban hành: 30/06/2003

Ngày hiệu lực: 30/06/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây