Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.996 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày hiệu lực: 09/04/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 1268/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng mới trường Tiểu học Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố H

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày hiệu lực: 09/04/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 1265/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án Đầu tư Xây dựng đường Bình Đăng (đoạn từ hẻm 189 đường Bùi Minh Trực đến Ủy ban nhân dân phường 6 mới), phường 6, quận 8, thành phố Hồ

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày hiệu lực: 09/04/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện c

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày hiệu lực: 09/04/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày hiệu lực: 09/04/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1269/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng đường dẫn vào bến phà Cần Giờ - Cần Giuộc, huyện Cần Giờ, thành phố H

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày hiệu lực: 09/04/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 1267/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án xây dựng trường Trung học cơ sở Hưng Long, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, thà

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày hiệu lực: 09/04/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Bình Trường, xã Bình Khánh, huy

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày hiệu lực: 09/04/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký, xã Tân Xuân, xã Trung Chánh và xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày hiệu lực: 09/04/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày hiệu lực: 09/04/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký, xã Tân Xuân, xã Trung Chánh và xã Thới Tam Thôn

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày hiệu lực: 09/04/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 1264/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Nâng cấp đường Nguyễn Văn Long, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày hiệu lực: 09/04/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 1262/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đầu tư xây dựng Trường Mầm non Rạng Đông, phường 8, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày hiệu lực: 09/04/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Thông báo 11/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Cam-pu-chia

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày hiệu lực: 19/02/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm của Dự án Xây dựng tuyến kè kiên cố bảo vệ khu dân cư ấp Bình Trường, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/03/2018

Ngày hiệu lực: 09/04/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động in do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Nghị định 49/2018/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Ngày ban hành: 29/03/2018

Ngày hiệu lực: 14/05/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tư 31/2018/TT-BTC về hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2018

Ngày hiệu lực: 13/05/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông tư 09/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2018

Ngày hiệu lực: 14/06/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Thông tư 34/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2018

Ngày hiệu lực: 13/05/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2018

Ngày hiệu lực: 14/06/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Chỉ thị 05/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2018 do thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2018

Ngày hiệu lực: 29/03/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 1233/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2018

Ngày hiệu lực: 29/03/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 29/03/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2018 về đào tạo sau đại học ở nước ngoài tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo

Ngày ban hành: 29/03/2018

Ngày hiệu lực: 29/03/2018

Tình trạng: Không xác định

26
Thông báo 20/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)

Ngày ban hành: 29/03/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Thông báo 1330/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 04 năm 2018 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1233/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn

Ngày ban hành: 29/03/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 1320/BNV-CCVC năm 2018 về tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2018

Ngày hiệu lực: 29/03/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 1702/TCHQ-TXNK năm 2018 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số mặt hàng “SLIM WHITE-C” do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2018

Ngày hiệu lực: 29/03/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây