Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 30 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 34/CT-UB năm 1981 về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động giải quyết số quân nhân đào bỏ ngũ và thanh niên trốn tránh thi hành nghĩa vụ quân sự do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1981

Ngày hiệu lực: 30/06/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 264-CP năm 1981 về việc thành lập Hội đồng Vật giá của Chính phủ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1981

Ngày hiệu lực: 14/07/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Chỉ thị 138-TTg năm 1981 về việc thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về chính sách khoa học và kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/06/1981

Ngày hiệu lực: 11/07/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Chỉ thị 32/CT-UB năm 1981 về việc tổ chức kiểm tra, bảo vệ các tài sản công cộng trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 26/06/1981

Ngày hiệu lực: 26/06/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khoá VII do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 24/06/1981

Ngày hiệu lực: 09/07/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 123/QĐ-UB năm 1981 về việc thành lập “Tiểu ban chỉ đạo quy hoạch công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp” trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 24/06/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Biên bản tóm tắt về Chương trình làm việc của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VII, kỳ họp thứ nhất do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 23/06/1981

Ngày hiệu lực: 23/06/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 259-CP năm 1981 về việc thành lập Ngân hàng đầu tư và xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 23/06/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công ước 156 năm 1981 về bình đẳng cơ may và đối xử với lao động nam và nữ: những người lao động có trách nhiệm gia đình

Ngày ban hành: 22/06/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 118/QĐ-UB năm 1981 về việc thành lập Hội đồng xét duyệt xử lý hành chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/06/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư 15-TT/TCĐ-1981 hướng dẫn thi hành Quyết định 219-CP-1981 về cách tính trợ cấp bảo hiểm xã hội do Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 19/06/1981

Ngày hiệu lực: 31/05/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công ước 155 về an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường lao động

Ngày ban hành: 19/06/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công ước 154 năm 1981 về xúc tiến thương lượng tập thể

Ngày ban hành: 18/06/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 124-QĐ năm 1981 ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước về Rong câu và Aga do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/06/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư liên bộ 8-LB/BĐ-NgT năm 1981 quy định trách nhiệm giữa hai ngành bưu điện và ngoại thương trong việc làm thủ tục xuất, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện do Tổng cục Bưu điện - Bộ Ngoại thương ban hành

Ngày ban hành: 16/06/1981

Ngày hiệu lực: 16/06/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 410/QĐ-UB điều chỉnh tiêu chuẩn lương thực cho cán bộ công nhân viên chức theo quy định thống nhất cả nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1981

Ngày hiệu lực: 15/06/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 409/QĐ-UB về phân phối lương thực theo lứa tuổi cho một bộ phận nhân dân phi nông nghiệp trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1981

Ngày hiệu lực: 15/06/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 254-CP năm 1981 bổ sung chính sách khuyến khích khai hoang phục hoá do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Nghị quyết số 1386-NQ/QHK6 về việc phê chuẩn Công ước về quy chế pháp chế, quyền ưu đãi và miễn trừ của các tổ chức kinh tế liên quốc gia do Ủy ban thương vụ Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 15/06/1981

Ngày hiệu lực: 30/06/1981

Tình trạng: Không xác định

20
Quyết định 390/QĐ-UB về đăng ký, niêm yết giá và chống đầu cơ nâng giá do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 12/06/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Nghị định 252-CP năm 1981 về việc quy định các danh hiệu nghệ sĩ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 11/06/1981

Ngày hiệu lực: 11/06/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Nghị định 251-CP năm 1981 về giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 11/06/1981

Ngày hiệu lực: 11/06/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Chỉ thị 29-TH/TT năm 1981 về công tác thanh tra việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký kết và giao nộp sản phẩm ở các xí nghiệp quốc doanh do Trọng tài kinh tế nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 10/06/1981

Ngày hiệu lực: 25/06/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 245-CP năm 1981 điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Cao Bằng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 09/06/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 246-CP năm 1981 về việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Lạng Sơn do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 09/06/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 133-TTg năm 1981 về việc triệt để thực hiện tiết kiệm xăng dầu và chống lấy cắp xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 05/06/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Nghị định 232-CP năm 1981 Điều lệ quản lý xây dựng cơ bản do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 05/06/1981

Ngày hiệu lực: 05/06/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 105/QĐ-UB năm 1981 về việc thành lập Ban Hợp tác kinh tế thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 03/06/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 228-CP năm 1981 về việc cải tiến hệ thống giá bán buôn do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 01/06/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 227-CP năm 1981 về việc công tác quản lý giá do Thủ tướng chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 01/06/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây