Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 244 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị định 44/1999/NĐ-CP về việc thành lập một số xã thuộc huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 30/06/1999

Ngày hiệu lực: 15/07/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Chỉ thị 18/1999/CT-TTg về biện pháp hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1999

Ngày hiệu lực: 15/07/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Công văn về việc thực hiện Chỉ thị 14/1998/CT-TCHQ

Ngày ban hành: 30/06/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 146/1999/QĐ-TTg về việc huy động nguồn vốn để cân đối kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị định 45/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Vị Thanh, đổi tên huyện Vị Thanh thành huyện Vị Thuỷ và thành lập các phường, xã, thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh và huyện Vị Thuỷ, tỉnh Cần Thơ

Ngày ban hành: 30/06/1999

Ngày hiệu lực: 15/07/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Chỉ thị 25/1999/CT-UB về Kinh doanh mặt hàng rượu do Tỉnh Lâm Đồng ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1999

Ngày hiệu lực: 30/06/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Thông tư 83/1999/TT-BTC thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1999

Ngày hiệu lực: 15/07/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Quyết định 42/1999/QĐ-UB về Quy chế quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 68/1999/QĐ-BTC ban hành danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế và bảng giá tối thiểu các mặt hàng Nhà nước quản lý giá để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông tư 84/1999/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1999

Ngày hiệu lực: 15/07/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Decree No. 46/1999/ND-CP of July 1st, 1999, amending a number of articles of The Government’s Decree No. 85/1998/ND-CP of October 20, 1998 on the recruitment, employment and management of Vietnamese laborers working for foreign organizations or individuals in Vietnam

Ngày ban hành: 30/06/1999

Ngày hiệu lực: 30/06/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Nghị định 46/1999/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/1998/NĐ-CP về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ban hành: 30/06/1999

Ngày hiệu lực: 30/06/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Thông tư 19/1999/TT-TCCP hướng dẫn Nghị định 03/1999/NĐ-CP về quản lý hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính do Ban tổ chức, cán bộ Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: 14/07/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 149/1999/QĐ-UB điều chỉnh mức thu phí tham quan khu du lịch Sa Pa do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 725/1999/QĐ-BLĐTBXH về Quy chế quy định tạm thời một số biện pháp phòng ngừa và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1999

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: 30/06/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Decision No. 725/1999/QD-BLDTBXH of June 30, 1999, promulgating the regulation provisionally stipulating a number of measures to prevent and handle violations in the field of sending laborers to work abroad

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Circular No. 81/1999/TT-BTC of June 30, 1999, guiding a number of measures to encourage foreign direct investment, regarding land rentals under The Prime Minister’s Decision No. 53/1999/Qd-TTg of March 26, 1

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: 30/06/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Circular No. 19/1999/TT-TCCP of June 30, 1999, guiding the implementation of The Government’s Decree No. 03/1999/ND-CP on the management of cooperation with foreign countries in the field of administrative reform

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: 14/07/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Directive No. 17/1999/CT-TTg of June 30, 1999, on the building of the plan for socio-economic development and the draft state budget for the year 2000

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: 14/07/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư 81/1999/TT-BTC hướng dẫn một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài về tiền thuê đất theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: 30/06/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Thông tư 02/1999/TT-TGCP về quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động về tổ chức của đạo Cao Đài do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: 14/07/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Chỉ thị 17/1999/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: 14/07/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Circular No. 82/1999/TT-BTC of June 30, 1999, guiding the application of value added tax to projects using oda capital

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: 14/07/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 1581/1999/QĐ-BGTVT về Khung Định biên an toàn tối thiểu cho tầu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 03/1999/TT/TGCP về một số vấn đề quản lý Nhà nước đối với Đại chủng viện của Giáo hội Công giáo Việt Nam do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: 29/06/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Chỉ thị 29/1999/CT-BGD&ĐT về tăng cường kiểm tra, thanh tra việc quản lý, cấp phát, sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: 29/06/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Ordinance No. 14/1999/PL-UBTVQH10 of June 30, 1999, amending a number of articles of the ordinance on income tax on high-income earners

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: 30/06/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Thông tư 82/1999/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế Giá trị gia tăng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1999

Ngày hiệu lực: 14/07/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Decree No. 43/1999/ND-CP of June 29, 1999, on the state’s development investment credits

Ngày ban hành: 28/06/1999

Ngày hiệu lực: 31/12/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây