Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.042 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35/2012/QH13 và 561/2013/UBTVQH13 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 10/03/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Chỉ thị số 05/CT-UBND năm 2013 về kiểm tra tổ chức hoạt động Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quy định nội dung chi, mức chi cụ thể cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 10/03/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 396/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2015

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 378/QĐ-TTg năm 2013 về Đổi tên Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương thành Trường Đại học Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 389/QĐ-BTC năm 2013 về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức thuộc Bộ Tài chính làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 270/TTg-KTN giải phóng mặt bằng Dự án Kết nối trung tâm đồng bằng Mê Kông và Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 1690/VPCP-KTN hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 1687/VPCP-QHQT gia hạn thời gian thực hiện Dự án do Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 2717/BTC-TCHQ về thuế nhập khẩu linh kiện, bộ phận máy móc thiết bị sản xuất máy nông nghiệp theo Quyết định 63/2010/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 139/GSQL-TH vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 138/GSQL-TH xác minh chữ ký trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 137/GSQL-TH xác minh chữ ký trên C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 388/KBNN-KTNN năm 2013 hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) do Kho bạc nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 87/BGDĐT-SEQAP-DTBD về công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học năm 2013 do Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Hướng dẫn 899/HD-CHK thực hiện Thông tư 61/2011/TT-BGTVT quy định về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không và cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Circular No. 04/2013/TT-BLDTBXH of March 01, 2013, amending the Circular No. 32/2010/TT-BLDTBXH dated October 25th 2010 of the Ministry of Labor, war invalids and social affairs, guiding the implementation of the Government's Decree No. 127/2008/ND-CP dated December 12th 2008, elaborating and guiding the implementation of a number of articles of the Law on social insurance applicable to unemployment insurance

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 14/04/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Thông tư 06/2013/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông kèm theo Thông tư 10/2012/TT-BGDĐT được sửa đổi tại Thông tư 04/2013/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 14/04/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Thông tư 24/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên lọc hoá dầu Bình Sơn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 484/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, sửa đổi, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 375/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 1337/BKHĐT-ĐKKD năm 2013 hướng dẫn thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 136/GSQL-GQ1 gia công quặng Titan cho đối tác nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 135/GSQL-GQ1 vướng mắc xuất khẩu quặng Zircon do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 794/QĐ-BGDĐT năm 2013 về Danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Decision No. 375/QD-TTg of March 01, 2013, on approving the scheme on production reorganization in marine fisheries

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Thông báo 390/TB-KBNN năm 2013 tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công điện 02/CĐ-BTC năm 2013 tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm chủ động ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu qua biên giới do Bộ Tài chính điện

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Nghị quyết 30/NQ-CP năm 2013 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2013

Ngày hiệu lực: 28/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây