Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 131 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Decree No. 34-CP of June 01, 1996, of the Government guiding the implementation of the Ordinance on the prevention and control of HIV-AIDS infection

Ngày ban hành: 31/05/1996

Ngày hiệu lực: 31/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Nghị định 34/CP năm 1996 hướng dẫn pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (hiv/aids)

Ngày ban hành: 31/05/1996

Ngày hiệu lực: 31/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Chỉ thị 20/CT-UB-NCVX năm 1996 về việc thực hiện quản lý tài chính đối với nguồn viện trợ của các cá nhân, tổ chức phi chính phủ (Ngo) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/05/1996

Ngày hiệu lực: 09/06/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 2683/QĐ-UB-NC năm 1996 về việc giao chỉ tiêu biên chế - quỹ tiền lương hành chính sự nghiệp năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/05/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Decision No. 362-TTg of May 30, 1996, of the Prime Minister ratifying the orientation, objectives and tasks of scientific and technological activities in the five-year period 1996-2000

Ngày ban hành: 29/05/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 362/TTg năm 1996 phê duyệt phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 5 năm 1996-2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/05/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tư liên tịch 28TT/LB năm 1996 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động quảng cáo do Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Ngày ban hành: 29/05/1996

Ngày hiệu lực: 29/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Decision No. 363-TTg of May 30, 1996, of the Prime Minister approving the list of scientific and technological programs and key scientific and technological tasks in the five-year period of 1996-2000

Ngày ban hành: 29/05/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 363/TTg năm 1996 phê duyệt Danh mục các chương trình khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm giai đoạn 5 năm 1996-2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/05/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Chỉ thị 02/CT-CNCL năm 1996 Về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 29/05/1996

Ngày hiệu lực: 29/05/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 2582/ĐMDN năm 1996 đính chính Nghị định 33/CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Ngày ban hành: 29/05/1996

Ngày hiệu lực: 29/05/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Chỉ thị 359/TTg năm 1996 về những biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1996

Ngày hiệu lực: 12/06/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Chỉ thị 19/CT-UB-NC năm 1996 bổ sung Chỉ thị 14/CT-UB-NC về tổ chức kê khai đăng ký và thu tiền thuê đất trên địa bàn thành phố đối với các đơn vị và cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh ngoài nông nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1996

Ngày hiệu lực: 27/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Chỉ thị 351-TTg năm 1996 về cấm say rượu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1996

Ngày hiệu lực: 29/06/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 509/QĐ-UB năm 1996 ban hành bản điều lệ quản lý quy hoạch thị trấn Ba Đồn và các vùng phụ cận do tỉnh Quảng Bình ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 349/TTg năm 1996 về chức năng, nhiệm vụ Cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1996

Ngày hiệu lực: 27/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 355-TTg năm 1996 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1996

Ngày hiệu lực: 27/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 1118/QĐ năm 1996 ban hành các mẫu văn bản thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 1563TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ đọng thuế

Ngày ban hành: 27/05/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 348/TTg năm 1996 về chức năng, nhiệm vụ của Cục Thú y trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1996

Ngày hiệu lực: 27/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 346/TTg năm 1996 về nhiệm vụ quyền hạn Cục khuyến nông và khuyến lâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1996

Ngày hiệu lực: 27/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 353-TTg năm 1996 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Định canh, định cư và vùng kinh tế mới trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1996

Ngày hiệu lực: 27/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 352/TTg năm 1996 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1996

Ngày hiệu lực: 27/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 350/TTg năm 1996 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục phát triển lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1996

Ngày hiệu lực: 27/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 347/TTg năm 1996 về nhiệm vụ quyền hạn của Cục Kiểm lâm trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1996

Ngày hiệu lực: 27/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 354-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Quản lý Nhà nước và công trình thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/05/1996

Ngày hiệu lực: 27/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Decree No. 33-CP of May 27, 1996, of the Government ratifying the statute on the organization and operation of the Vietnam shipbuilding industry corporation

Ngày ban hành: 26/05/1996

Ngày hiệu lực: 26/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Chỉ thị 10/CT-UB năm 1996 về biện pháp quản lý tài chính ở các cơ quan, đơn vị và các hộ sản xuất kinh doanh do tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 26/05/1996

Ngày hiệu lực: 26/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Decision No. 345-TTg of May 27, 1996, the prime minister on the organization of the state inspectorate on culture and information

Ngày ban hành: 26/05/1996

Ngày hiệu lực: 26/05/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Quyết định 743/QĐ-UB năm 1996 Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm, cơ sở và lớp dạy ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 26/05/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây