Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 66 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư liên tịch 01/TT-LB năm 1992 hướng dẫn Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thống kê do Bộ Tài chính - Tổng cục Thống kê ban hành

Ngày ban hành: 29/04/1992

Ngày hiệu lực: 30/04/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 145-HĐBT năm 1992 về quy định tạm thời việc cho người nước ngoài nhận con nuôi là trẻ em Việt nam bị mồ côi, bị bỏ rơi, bị tàn tật ở các cơ sở nuôi dưỡng do ngành Lao động - Thương binh và xã hội quản lý do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/04/1992

Ngày hiệu lực: 28/04/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Thông tư 06-BYT/TT năm 1992 hướng dẫn Nghị định 66/HĐBT về cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định trong lĩnh vực sản xuất thuốc y học cổ truyền dân tộc do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 28/04/1992

Ngày hiệu lực: 13/05/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Decision No. 145-HDBT of April 29, 1992, on temporary regulations on the adoption by foreign people of Vietnamese children orphaned, abandoned, disabled living in feeding institutions managed by The Labour, Invalids and Social Affairs Authorities.

Ngày ban hành: 28/04/1992

Ngày hiệu lực: 28/04/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 28-QĐ/TW năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Ban Tổ chức Trung ương do Ban Bí thư ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quy định tạm thời 02-TLĐ/QĐ về việc tổ chức và hoạt động công đoàn trong các đơn vị kinh tế tập thể, tư nhân và cá thể do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1992

Ngày hiệu lực: 11/05/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Chỉ thị 18/CT-UB năm 1992 thực hiện Pháp lệnh bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 26/04/1992

Ngày hiệu lực: 26/04/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Quyết định 137-HĐBT năm 1992 về quản lý giá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/04/1992

Ngày hiệu lực: 26/04/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 688/QĐ-UB năm 1992 về Quy định về quản lý các hoạt động kinh doanh thịt heo, trâu, bò trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 24/04/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông tư 8-LN/KL năm 1992 về việc kiểm tra khai thác và vận chuyển lâm sản do Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 24/04/1992

Ngày hiệu lực: 24/04/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 135-CT về việc tập trung vốn khấu hao cơ bản vào ngân sách Nhà nước năm 1992 do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 24/04/1992

Ngày hiệu lực: 31/12/1991

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Quyết định 13/TCHQ-GQ năm 1992 về quy chế tạm thời về thành lập và quản lý kho ngoại quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 24/04/1992

Ngày hiệu lực: 24/04/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 126/QLTT-TW năm 1992 về tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra thị trường Trung ương do Ban chỉ đạo Quản lý thị trường trung ương ban hành

Ngày ban hành: 23/04/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Thông tư 315/TCHQ-GQ năm 1992 hướng dẫn Quyết định 115-HĐBT 1992 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Tổng cục hải quan ban hành

Ngày ban hành: 23/04/1992

Ngày hiệu lực: 23/04/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 338/TMDL-DL năm 1992 ban hành bản quy định tối thiểu về cơ sở vật chất và tiêu chuẩn phục vụ du lịch do Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 22/04/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư 04-TMDL-DL/TT năm 1992 hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý kinh doanh du lịch ban hành kèm theo Nghị định 37-HĐBT/NĐ 1992 do Bộ thương mại và du lịch ban hành

Ngày ban hành: 22/04/1992

Ngày hiệu lực: 07/05/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Chỉ thị 17/CT-UB năm 1992 về kế hoạch hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ lần thứ 45 (27/7/1947- 27/7/1992) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/04/1992

Ngày hiệu lực: 22/04/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Thông tư 07-LS/CNR năm 1992 hướng dẫn Quyết định 14-CT 1992 về việc giao cho Bộ Lâm nghiệp thống nhất quản lý Nhà nước về công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản khác do Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 21/04/1992

Ngày hiệu lực: 21/04/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 490-QĐ năm 1992 công nhận 30 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thông tin và thể thao ban hành

Ngày ban hành: 21/04/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Chỉ thị 16/CT-UB năm 1992 về việc tổng kết 10 năm thực hiện công tác động viên quân đội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/04/1992

Ngày hiệu lực: 21/04/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 134-HĐBT năm 1992 về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/04/1992

Ngày hiệu lực: 19/04/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Nghị định 133-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Luật Báo chí do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/04/1992

Ngày hiệu lực: 19/04/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 648/QĐ-UB năm 1992 về việc sử dụng chữ viết trên biển hiệu và panô quảng cáo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 19/04/1992

Ngày hiệu lực: 19/04/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Hiệp định về vận chuyển hàng không giữa Chính Việt Nam và Chính phủ Singapore (1992).

Ngày ban hành: 19/04/1992

Ngày hiệu lực: 19/04/1992

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 132-CT năm 1992 về việc điều chỉnh quy hoạch Tổng mặt bằng Thủ đô Hà Nội do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/04/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 130-HĐBT năm 1992 về thành lập thị xã Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Lai Châu và di chuyển tỉnh lỵ Lai Châu về thị xã Điện Biên Phủ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/04/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 391/UB về quản lý và thu tiền nhà ở đối với hộ sử dụng nhà của Nhà nước chưa đủ thủ tục hợp pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Ngày ban hành: 16/04/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3620:1992 về máy điện quay - Yêu cầu an toàn do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/04/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3259:1992 về máy biến áp và cuộn kháng điện lực - Yêu cầu về an toàn do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 15/04/1992

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Hiến pháp năm 1992

Ngày ban hành: 14/04/1992

Ngày hiệu lực: 17/04/1992

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây