Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.967 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Circular No. 23/2020/TT-BGTVT dated October 1, 2020 on amendments to Circular No. 89/2015/TT-BGTVT on technical safety quality and environmental protection inspection of transport construction machinery and Circular No. 42/2018/TT-BGTVT on amendments to Circulars in registration

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 14/11/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 3385/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020-2025

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 2311/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 1851/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Công văn 4770/BXD-HĐXD năm 2020 hướng dẫn về giấy phép xây dựng cho dự án nhà máy điện gió Hòa Đông tại tỉnh Sóc Trăng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 4766/BXD-HĐXD năm 2020 về cho ý kiến đối với đề xuất dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 2924/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, dược phẩm và y tế dự phòng - HIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xử lý đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 2664/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án thiết lập mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tại cơ quan, nhà nước các cấp tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 2663/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi thời gian giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Người có công được công bố tại Quyết định 1298/QĐ-UBND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 3617/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính và chuyển phát thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bắc Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Chỉ thị 21/CT-BYT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Chỉ thị 22/CT-BYT năm 2020 về chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 2866/QĐ-BGDĐT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 1376/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 8206/VPCP-V.I năm 2020 về Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 1488/QĐ-BTC năm 2020 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định tại Khoản 6 Điều 26 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 15/2017/QH14 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 19/11/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Thông tư 23/2020/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư 42/2018/TT-BGTVT quy định sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 14/11/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về bổ sung Phụ lục 1, Phụ lục 3 kèm theo Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 14/10/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/11/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 1500/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Tài chính

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 87759/CT-TTHT năm 2020 về miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Không xác định

28
Công văn 6408/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Không xác định

29
Công văn 87757/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 30/09/2020

Tình trạng: Không xác định

30
ádadsasdasd asdas d

Ngày ban hành: 30/09/2020

Ngày hiệu lực: 06/10/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây