Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.925 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 16280/QLD-TT năm 2013 cung cấp thông tin liên quan đến: Thuốc chứa dẫn chất của Ergot; Thuốc có chứa phối hợp hoạt chất Cyproteron acetat 2mg và Ethinylestradiol 35mcg (Diane 35); Thuốc chứa Diclofenac sử dụng theo đường toàn thân; Chế phẩm sắt đường tĩnh và Dịch truyền chứa Hydroxyethyl starch (HES) do Cục Quản lý dược ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Không xác định

2
Quyết định 263/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 10 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất lần đầu, phối hợp hoạt chất lần đầu hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - đợt 83 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 3398/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2016

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 3419/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 35/2013/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 10/10/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1554/QĐ-UBND năm 2013 cho phép Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện kế hoạch sử dụng đất công trình, dự án vào đất trồng lúa (đợt 3) do tỉnh Nam Định ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 5969/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 264/QĐ-QLD năm 2013 danh mục 03 thuốc nước ngoài (thuốc tránh thai - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 83 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2013 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 1834/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 24/2013/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc và tỷ lệ bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2015

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 10/10/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 1769/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Văn phòng Phát triển bền vững do tỉnh Quảng Trị ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 2259/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trạm Kiểm lâm địa bàn, cửa rừng thuộc Hạt Kiểm lâm do tỉnh Sơn La ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 1837/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất sát giá thị trường để xác định đơn giá thuê đất cho tổ chức trên địa bàn huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 1831/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 263/QĐ-QLD năm 2013 về danh mục 10 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất lần đầu, phối hợp hoạt chất lần đầu hoặc dạng bào chế lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 262/QĐ-QLD năm 2013 danh mục 19 thuốc nước ngoài (thuốc điều trị ung thư đăng ký lần đầu - số đăng ký có hiệu lực 02 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 83 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 35/2013/QĐ-UBND quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 10/10/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 28/2013/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 10/10/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 2238/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 chỉ định phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 959/SGTVT-GTNT năm 2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định 28/2013/QĐ-UBND Quy định về đầu tư xây dựng đường Giao thông nông thôn do Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 4623/UBND-VX năm 2013 về nâng bậc lương thường xuyên, và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 3213/TCT-CS năm 2013 giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 16280/QLD-TT năm 2013 cung cấp thông tin liên quan đến: Thuốc chứa dẫn chất của Ergot; Thuốc có chứa phối hợp hoạt chất Cyproteron acetat 2mg và Ethinylestradiol 35mcg (Diane 35); Thuốc chứa Diclofenac sử dụng theo đường toàn

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 8188/VPCP-KTTH năm 2013 nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ bị đóng lại số khung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 445/XNK-TMQT năm 2013 thu hồi mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh của doanh nghiệp do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 965/GSQL-GQ1 năm 2013 thủ tục hải quan do Cục giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Hướng dẫn 520/SXD-QLHĐXD năm 2013 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: 30/09/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Kế hoạch 68/KH-UBND tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2013 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2013

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây