Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 839 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Directive No. 19/2004/CT-TTg of June 01, 2004 regarding a number of solutions to the development of wood-processing industry and wood product export

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 29/06/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Chỉ thị 19/2004/CT-TTg về giải pháp phát triển ngành chế biến gỗ và xuất khẩu sản phẩm gỗ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 29/06/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 99/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Tổng công ty Du lịch Hà Nội thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn số 319/VTLTNN-NVTW về việc hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử các cấp do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Công văn 2516/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế TTĐB mặt hàng xăng máy bay

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn số 2516 TCHQ/KTTT ngày 01/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thuế TTĐB mặt hàng xăng máy bay

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 1683/2004/QĐ-BTC về Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty mua, bán nợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 03/2004/QĐ-DSGĐTE về Hướng dẫn tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 1660/QĐ-BTC năm 2004 về thành lập Ban biên tập trang tin điện tử của Tổng cục Thuế trên Internet do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn số 2524 TM/KV1 ngày 01/06/2004 của Bộ Thương mại về việc hợp tác thương mại với Campuchia và tình hình thực hiện chương trình đề án Tam giác phát triển Việt Nam, Lào và Campuchia

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 673/CV-NN-TĂCN ngày 01/06/2004 của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc thông quan hàng hoá thức ăn chăn nuôi

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 1625 TCT/TS ngày 01/06/2004 của Tổng cục Thuế về việc đối tượng được miễn thuế chuyển quyền sử dụng đất

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 2721/VPCP-QHQT ngày 01/06/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc hợp tác với Ô-man

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Thông tư 48/2004/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện bàn giao và xử lý vốn vay đầu tư tài sản đường giao thông, hệ thống điện, công trình thuỷ lợi, trường học, trạm xá của nông, lâm trường về địa phương và Tổng công ty Điện lực Việt Nam quản lý do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 30/06/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Nghị định 130/2004/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 86/1998/NĐ-CP quy định cờ hiệu truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng công an nhân dân

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 25/06/2004

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 1981/2004/QĐ-UB về Quy định chính sách khuyến khích đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 98/2004/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tư liên tịch 02/2004/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 24/06/2004

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Công văn số 1626 TCT/PCCS ngày 01/06/2004 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn số 1627 TCT/TS ngày 01/06/2004 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn số 2512 BTM/VP ngày 01/06/2004 của Bộ Thương mại về việc Trung tâm Thông tin Thương mại xuất bản cuốn Niên giám " Xây dựng & Vật liệu xây dựng Việt Nam" năm 2004 - 2005

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn số 5933 TC/TCHQ ngày 01/06/2004 của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT đối với vật tư, thiết bị nhỏ lẻ thuộc tập hợp dây chuyền máy móc, thiết bị đồng bộ nhập khẩu tạo TSCĐ của Dự án đầu tư

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn số 2700/VPCP-ĐMDN ngày 01/06/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới DNNN trực thuộc TCT Giấy Việt Nam

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn số 2715/VPCP-ĐMDN ngày 01/06/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc chậm cổ phần hoá Công ty Dược thành phố

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn số 2716/VPCP-ĐMDN ngày 01/06/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung phương án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Chỉ thị 29/2004/CT-UB về tăng cường công tác quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 31/05/2004

Ngày hiệu lực: 31/05/2004

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Thông tư 07/2004/TT-BYT hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người đến hết năm 2005 do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 30/05/2004

Ngày hiệu lực: 06/07/2004

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Thông tư 47/2004/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan và chính sách thuế đối với hàng hoá buôn bán qua biên giới với các nước có chung biên giới theo QĐ 252/2003/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/05/2004

Ngày hiệu lực: 01/07/2004

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Circular No.47/2004/TT-BTC of May 31, 2004 guiding the customs procedures, the regime of customs inspection and supervision and the tax policies for goods traded across borders with the bordering countries under The Prime Minister’s Decision No. 252/2003/QD-TTg dated November 24, 2003

Ngày ban hành: 30/05/2004

Ngày hiệu lực: 01/07/2004

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Quyết định 813/QĐ-TĐL năm 2004 về Quy chế tổ chức và hoạt động Nhà văn hoá lao động tỉnh, thành phố do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/05/2004

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây