Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 350 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 01-TBXH-1983 sửa đổi tiền chôn cất do Bộ Thương Binh xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/12/1982

Ngày hiệu lực: 14/01/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 369-CT năm 1982 ban hành Danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trọng điểm Nhà nước năm 1983 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư liên bộ 37-TT/LB năm 1982 hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận các xí nghiệp sản xuất nông nghiệp quốc doanh do Bộ Nông nghiệp; Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1982

Ngày hiệu lực: 31/12/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 204-HĐBT năm 1982 về việc phân vạch địa giới một số huyện và thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông tư liên bộ 38-TT/LB năm 1982 hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với Tổng cục hàng không dân dụng Việt nam theo Quyết định 146-HĐBT do Bộ tài chính -Tống cục hàng không dân Dụng ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1982

Ngày hiệu lực: 29/12/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 88/TBXH-1982 hướng dẫn thi hành Nghị định 189/HĐBT-1982 về sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ được hưởng chế độ nghỉ hưu do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1982

Ngày hiệu lực: 12/01/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về việc thành lập Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Campuchia và cử một số thành viên của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1982

Ngày hiệu lực: 11/01/1983

Tình trạng: Không xác định

8
Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1982

Ngày hiệu lực: 11/01/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Nghị quyết về việc uỷ quyền cho Hội đồng Nhà nước sửa đổi các thứ thuế do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1982

Ngày hiệu lực: 11/01/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Nghị quyết về việc sáp nhập huyện Trường Sa thuộc tỉnh Đồng Nai và tỉnh Phú Khánh do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1982

Ngày hiệu lực: 11/01/1983

Tình trạng: Không xác định

11
Chỉ thị 368-CT năm 1982 về thu hồi kim loại ở dạng phế liệu, phế thải trong quân đội, trong ngành giao thông vận tải và ở các địa phương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1982

Ngày hiệu lực: 10/01/1983

Tình trạng: Không xác định

12
Công văn số 2441/UB về việc thu thuế doanh nghiệp vào các hợp doanh, liên doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 24/12/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 2420/UB về cấm tổ chức biểu diễn, ca nhạc và các hình thức kinh doanh khác trong khuôn viên trường học do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 24/12/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 147-VH/QĐ năm 1982 về việc xếp hạng 8 di tích lịch sử và văn hoá do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Ngày ban hành: 23/12/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư liên ngành 05/TTLN năm 1982 về việc điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm đồng thời chung thẩm một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng do ngành Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ nội vụ và Bộ Tư phàp ban hành

Ngày ban hành: 21/12/1982

Ngày hiệu lực: 05/01/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
CHỉ thị 38/UB-CT năm 1982 về tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ rừng do tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 21/12/1982

Ngày hiệu lực: 21/12/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Thông tư 14/TT-UB-1982 hướng dẫn việc xét duyệt, công nhận và khen thưởng hoàn thành kế hoạch nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/12/1982

Ngày hiệu lực: 21/12/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Nghị định 203-HĐBT năm 1982 về Điều lệ bảo vệ đường bộ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 20/12/1982

Ngày hiệu lực: 20/12/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của 6 đại biểu được bầu bổ sung vào Quốc hội khoá VII do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 19/12/1982

Ngày hiệu lực: 03/01/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Nghị định 202-HĐBT năm 1982 về việc chuyển Cục Kiến thiết cơ bản và thiết bị thành Vụ tài vụ, xây dựng cơ bản và thiết bị thuộc Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/12/1982

Ngày hiệu lực: 01/01/1983

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Nguyên tắc về đạo đức y học liên quan đến vai trò của nhân viên y tế, đặc biệt là thầy thuốc, trong việc bảo vệ tù nhân và những người bị giam giữ chống lại sự tra tấn hay đối xử, trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ nhục, 1982

Ngày ban hành: 17/12/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Tuyên ngôn về bảo vệ tất cả mọi người khỏi sự cưỡng bức mất tích, 1982

Ngày ban hành: 17/12/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn số 2343/UB về việc cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 16/12/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 200-HĐBT năm 1982 về việc mở rộng địa giới hai thị xã Hà Nam, Ninh Bình và thành lập thị xã Tam Điệp thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/12/1982

Ngày hiệu lực: 31/12/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 198-HĐBT năm 1982 về chế độ thưởng hoàn thành nhiệm vụ công tác cuối năm đối với cán bộ, công nhân, viên chức khu vực hành chính, sự nghiệp, sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp; công an nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/12/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Nghị quyết số 279A-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt nam với Pháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/12/1982

Ngày hiệu lực: 29/12/1982

Tình trạng: Không xác định

27
Chỉ thị 35/CT-UB năm 1982 về tăng cường công tác bảo vệ, truy quét bọn phá hoại, trộm cắp tàng trữ dây điện thoại, điện đèn và đèn cao áp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 13/12/1982

Ngày hiệu lực: 13/12/1982

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 333-CT năm 1982 về việc giao nhiệm vụ cho một số Viện nghiên cứu đào tạo cán bộ trên đại học do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 13/12/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn hướng dẫn về nhà xuất cảnh

Ngày ban hành: 13/12/1982

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 196-HĐBT năm 1982 về việc điều chỉnh địa giới phường và một số xã thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 13/12/1982

Ngày hiệu lực: 28/12/1982

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây