Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 456 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn số 55 TC/TCT ngày 01/03/2003 của Bộ Tài chính về việc giá tính thuế NK

Ngày ban hành: 28/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Decision No. 24/2003/QD-BTC of March 1, 2003, annulling the provisions on price difference collection rates applicable to a number of import steel items

Ngày ban hành: 28/02/2003

Ngày hiệu lực: 28/02/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 25/2003/QĐ-BTC về việc bãi bỏ giá bán tối đa thép xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 24/2003/QĐ-BTC bỏ quy định tỷ lệ thu chênh lệch giá đối với một số mặt hàng thép nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quy chế số 14/LPQT về việc hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật của Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Môn-Đô-Va

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: 27/02/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Hiệp định số 18/2004/LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Môn-đô-va

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: 22/05/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn số 1603/ĐH ngày 28/02/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công tác tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2003

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 47/2003/QĐ-UB về kiện toàn Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 170/2003/QĐ-NHNN về việc công bố lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 37/2003/QĐ-UB quy định chi tiết tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu Ngân sách giữa các cấp Ngân sách được hưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 0771/TM-ĐT ngày 28/02/2003 của Bộ Thương mại về việc sử dụng đất của công ty XNK SX Gia công & Bao bì tại P. Phú Thuận Q.7

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 749TCT/NV3 ngày 28/02/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc xử lý thuế đối với hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại Việt Nam

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 895/VPCP-VX ngày 28/02/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo quôc sgia phòng chống HIV/AIDS

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 27/2003/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Decision No. 170/2003/QD-NHNN of February 28, 2003, on the announcement of the base interest rate in Vietnam dong

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2003 phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng Công ty nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 38/2003/QĐ-UB về việc hỗ trợ tiền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc diện chính sách theo Quyết định 118/TTg năm 1996 khi được Nhà nước giao đất tái định cư để giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hà

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 23/2003/QĐ-UB phê duyệt phương án bù giá nước cung cấp cho huyện Nhà Bè do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 45/2003/QĐ-BNN ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban quản lý các dự án nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Hướng dẫn 1481/HD-ĐCNĐ-KTBN nghiệp vụ về quy trình thực hiện bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định 03/2003/QĐ-UB do Sở Địa chất - Nhà đất thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: 27/02/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Chỉ thị 04/2003/CT-UBBT về triển khai thực hiện Nghị định 73/2001/NĐ-CP về hoạt động và tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: 27/02/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Nghị định thư số 12/LPQT về việc trao đổi ý kiến giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà Môn-Đô-Va

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: 27/02/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn số 0516/TM-XNK ngày 28/02/2003 của Bộ Thương mại về việc hạn ngach hàng dệt may xuất khẩu sang EU và Canada năm 2003

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn số 223/CP-QHQT ngày 28/02/2003 của Chính phủ về việc công tác chuẩn bị Dự án vay vốn WB

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn số 224/CP-QHQT ngày 28/02/2003 của Chính phủ về việc phe duyệt cơ chế tài chính của Quỹ Phà trong Dự án Phà Mê Kông giai đoạn 2 do Đan Mạch tài trợ

Ngày ban hành: 27/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn số 0754TM/ĐB ngày 27/02/2003 của Bộ Thương mại về việc rà soát IAP 2002 và xây dựng IAP 2003

Ngày ban hành: 26/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn số 0763TM/ĐT ngày 27/02/2003 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu thiết bị tổng đài EWSD

Ngày ban hành: 26/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn số 847/VPCP-QHQT ngày 27/02/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc kêu gọi công đồng quốc tế giúp đỡ khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày ban hành: 26/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn số 534/LĐTBXH-TL ngày 27/02/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp doanh nghiệp hạng 1

Ngày ban hành: 26/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 13/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thuỷ tinh Hưng Phú, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Sành sứ Thuỷ tinh công nghiệp về trực thuộc Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 26/02/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây