Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 41 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2749:1978 về Vòng đệm cao su dùng cho máy biến áp do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2606:1978 về Phương tiện bảo vệ tay - Phân loại do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2596:1978 về Dấu sửa bài do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 253/QĐ-UB năm 1978 ban hành Quy định tạm thời về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, lề lối làm việc và chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên công an xã do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 575-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 48 tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 573-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 39 tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 4142/QĐ-UB năm 1978 về giá biểu tạm thời thu tiền nhà thuộc diện Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 580-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 81 tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 574-KHKT/QĐ năm 1978 ban hành 54 tiêu chuẩn Nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1978 về Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2610:1978 về Quần áo bảo hộ lao động - Danh mục các chỉ tiêu chất lượng do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2604:1978 về Quần áo bảo hộ lao động mặc ngoài cho nam công nhân thăm dò và khai thác dầu khí - Yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2603:1978 về Mũ bảo hộ lao động cho công nhân mỏ hầm lò do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2815:1978 về nước chanh tự nhiên do Chủ nhiệm Ủy ban khoa học và kỹ thuật nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2612:1978 về Chất chỉ thị - Fenolftalein do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 326-CP năm 1979 phân vạch địa giới các huyện và thị xã thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Biên bản tóm tắt chương trình làm việc của Quốc hội khóa VI, kỳ họp thứ tư do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Chỉ thị 72/CT-UB năm 1978 về xét duyệt, công nhận, công bố và khen thưởng hoàn thành kế hoạch nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1978

Ngày hiệu lực: 28/12/1978

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Nghị quyết về việc phê chuẩn việc phân vạch lại địa giới thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Hà Sơn Bình, Vĩnh Phú, Cao Lạng, Bắc Thái, Quảng Ninh và Đồng Nai do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1978

Ngày hiệu lực: 12/01/1979

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1979 do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1978

Ngày hiệu lực: 12/01/1979

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Nghị quyết về việc phê chuẩn Nghị quyết và Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1978

Ngày hiệu lực: 11/01/1979

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 584-TTg năm 1978 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện khoa học giáo dục thuộc Bộ Giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 4030/QĐ-UB năm 1978 về việc xe vận tải của các tỉnh ra vào thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Thông báo 198/TB-UB về một số vấn đề thủ tục cần nghiêm chỉnh chấp hành trong việc đàm phán kinh tế với các tổ chức kinh tế nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 15/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 320-CP năm 1978 về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy tiền ngân hàng cũ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 14/12/1978

Ngày hiệu lực: 29/12/1978

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 580-TTg năm 1978 về việc chỉ định các thành viên của Hội đồng tiêu hủy tiền Ngân hàng cũ ở trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 14/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Thông tư 214-BT-1978 hướng dẫn thành lập Ủy ban Năm quốc tế thiếu nhi ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Phủ Thủ tướng ban hành

Ngày ban hành: 12/12/1978

Ngày hiệu lực: 27/12/1978

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1869-QĐ năm 1978 về tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra công nhận cá nhân và đơn vị hoàn thành phổ cập cấp I bổ túc văn hóa do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Ngày ban hành: 11/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 576-TTg năm 1978 về nguyên tắc xác định giá cố định và thành lập tổ chức lập bảng giá cố định mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 11/12/1978

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Chỉ thị 69/CT-UB năm 1978 về kiểm tra và kiểm kê các cơ sở sản xuất kho, bãi vật tư thiết bị hàng hóa của các ngành thuộc trung ương và thành phố đang quản lý chưa hợp pháp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 08/12/1978

Ngày hiệu lực: 08/12/1978

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây