Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 682 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 27/2003/CT-UB về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá các dựa án đầu tư của Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: 31/07/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn số 2558/LĐTBXH-TL ngày 1/08/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng doanh nghiệp

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn số 1022/CP-QHQT ngày 1/08/2003 của Chính phủ về việc dự án ứng dụng điện mặt trời cho khu cực miền núi và dân tộc ở Việt nam từ nguồn vốn cay ưu đãi của Chính phủ Phần Lan

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn số 2810TCT/CS ngày 1/08/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc xử lý thuế đối với trường hợp mua hàng hoá của đơn vị bỏ trốn

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn số 2809TCT/NV7 ngày 1/08/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc giá tính thuế chuyển quyền sử dụng đất

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn số 3718/VPCP-QHQT ngày 1/08/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung mục tiêu kinh doanh trò chới có thưởng cho Hợp doanh CLB quốc tế (Tân thanh - Lạng Sơn)

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn số 1015/CP-CN ngày 1/08/2003 của Chính phủ về việc kế hoạch đấu thầu dự án khôi phục cầu quốc lộ 1 giai đoạn III

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: 31/07/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn số 1019/CP-QHQT ngày 1/08/2003 của Chính phủ về việc khoá sổ khoản vay quỹ Kuwait cho Dự án xi măng Hoàng Mai

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn số 3706/TCHQ-GSQL ngày 1/08/2003 của Bộ Tài chính -Tổng cục Hải quan về việc nơi mở tờ khai xuất SXXK, xuất GC vào doanh nghiệp chế xuất tại Khu chế xuất, Khu công nghiệp

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 135/2003/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 90/2003/QĐ-UB ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/2000. (Địa điểm: quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm, Hà Nội) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 134/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 2579/LĐTBXH-TL về đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: 31/07/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 2622TM/XNK ngày 1/08/2003 của Bộ Thương mại về việc xuất khẩu phân bón có nguồn gốc nhập khẩu

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: 31/07/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn số 152/2003/TCCB về việc hướng dẫn tuyển dụng, xét tuyển dụng và xét chuyển ngạch công chức ngành tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn số 1026/CP-CN ngày 1/08/2003 của Chính phủ về việc chỉ định thầu cung cấp lắp đặt thiết bị và đặt cọc phần vốn vay cho hạng mục xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn số 3460TM/CSTNTN ngày 1/08/2003 của Bộ Thương mại về việc tình hình giá cả trị trường tháng 7/2003

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn số 2636/TM-XNK ngày 01/08/2003 của Bộ Thương Mại về việc thưởng xuất khẩu

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn số 3723/VPCP-CX ngày 1/08/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh dự án và tổng mức đầu tư Dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 5 đoạn Cầu Chui - Cảng Chùa Vẽ

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn số 1025/CP-QHQT ngày 1/08/2003 của Chính phủ về việc chương trình hợp tác với các thị trường mới hình thành (PSOM) của Chính phủ Hà Lan

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 136/2003/QĐ-UB ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 829/2003/QĐ-UB quy định đầu tư xây dựng và quản lý cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện, thị xã và cụm Tiểu thủ công nghiệp làng nghề xã, thị trấn tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Thông tư liên tịch 74/2003/TTLT-BTC-TLĐLĐVN hướng dẫn phương thức thu, nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh do Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: 02/09/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quy định số 2441/2003/QĐ-TCCB về an toàn vệ sinh lao động(Ban hành kèm theo Quyết định số 2441/QĐ-TCCB ngày 01/8/ 2003 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam) do Tổng giám đốc Tổng Công ty B

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Chỉ thị 18/2003/CT-CT về xuất nhập cảnh và quản lý hộ chiếu của cán bộ công chức do tỉnh Bình Dương ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: 31/07/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Chỉ thị 28/2003/CT-UB thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: 31/07/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn số 2165 TM/XNK ngày 01/08/2003 của Bộ Thương mại về việc chương trình kiểm tra của Đoàn Hải quan Hoa Kỳ đối với các thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: 31/07/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 2810/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc xử thuế đối với trường hợp mua hàng hoá của đơn vị bỏ trốn

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn số 7942TC/TCT ngày 1/08/2003 của Bộ Tài chính về việc giải pháp giúp ngành du lịch khắc phục hậu quả dịch SARS

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn số 2812TCT/NV6 ngày 1/08/2003 của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về việc chiết khấu, giảm giá hàng bán

Ngày ban hành: 31/07/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây