Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 226 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 131/1999/QĐ-BTC sửa đổi tên và thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng trong Biểu thuế thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 95/1999/QĐ-UB quy định phí sử dụng tạm thời hè đường phố (đất công) để trông giữ xe đạp, xe máy hoặc để trung chuyển vật liệu xây dựng do thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn về việc hướng dẫn giảm 50% thuế giá trị gia tăng

Ngày ban hành: 31/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư liên tịch 04/1999/TTLT-BKH-BTC thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định 28/1999/QĐ-TTg do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1999

Ngày hiệu lực: 15/11/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Chỉ thị 35/1999/CT-UB-QLDA về giao nhận nợ và hoàn trả tiền thuê đất đối với các tổ chức được phép sử dụng giá trị quyền sử dụng đất để góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1999

Ngày hiệu lực: 31/10/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Chỉ thị 546/1999/CT-GTVT về tăng cường chỉ đạo chống vận chuyển hàng buôn lậu trên phương tiện vận tải trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1999

Ngày hiệu lực: 31/10/1999

Tình trạng: Không xác định

7
Joint circular No. 04/1999/TTLT/BKH-BTC of November 1, 1999, guiding the implementation of the regulation on the management and use of aid from foreign non-governmental organizations

Ngày ban hành: 31/10/1999

Ngày hiệu lực: 15/11/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư 39/1999/TT-BGD&ĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/1999/QĐ-TTg về đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới của ngành Giáo dục do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1999

Ngày hiệu lực: 15/11/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 994/QĐ-TTg năm 1999 về việc thay đổi và bổ sung thành viên Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông tư 15/1999/TT-BTP hướng dẫn công tác quản lý tài chính thực hiện chế độ khen thưởng trong ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 28/10/1999

Ngày hiệu lực: 12/11/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Chỉ thị 32/1999/CT-TTg về cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp và hội nghị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/10/1999

Ngày hiệu lực: 12/11/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tư 14/1999/TT-BTP về việc xét chọn danh hiệu Anh hùng lao động trong ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1999

Ngày hiệu lực: 11/11/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Decision No. 211/1999/QD-TTg of October 28, 1999, on the rates of interest on loans for industrial material forest planting

Ngày ban hành: 27/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 235/1999/QĐ-UB về Quy định quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở xã nghèo – khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 27/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư 1907/1999/TT-BKHCNMT hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 6 Nghị định 20/1999/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1999

Ngày hiệu lực: 11/11/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 211/1999/QĐ-TTg về lãi suất vay vốn trồng rừng nguyên liệu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 105/1999/QĐ-UB về các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 27/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 298/1999/QĐ-UB ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 34/1999/QĐ-BXD về việc thành lập Tổng công ty xây dựng miền Trung do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Circular No. 1907/1999/TT-BKHCNMT of October 28, 1999, guiding the implementation of clause 3, article 16 of the Government’s Decree No. 20/1999/ND-CP of April 12, 1999 on commercial provision of goods-expertising services

Ngày ban hành: 27/10/1999

Ngày hiệu lực: 11/11/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10 về việc Đại biểu Quốc hội tiếp công dân, tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 26/10/1999

Ngày hiệu lực: 14/11/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Chỉ thị 32/1999/CT_BTM thực hiện Nghị định 11/1999/NĐ-CP về hàng hoá cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hoá, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 26/10/1999

Ngày hiệu lực: 10/11/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 990/QĐ-TTg năm 1999 về tổ chức đại hội thi đua toàn quốc lần thứ VI do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 210/1999/QĐ-TTg về chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 1421/1999/QĐ-BLĐTBXH về Chế độ báo cáo thống kê định kỳ về Lao động - Việc làm áp dụng đối với các Tổng công ty Nhà nước được thành lập theo Quyết định 90/TTg năm 1994 do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hà

Ngày ban hành: 26/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 70/1999/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Quy chế II vào Công ty Kinh doanh Thiết bị công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 26/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Thông báo số 1034/1999/TB-NHNN10 về Danh mục các văn bản đã bị huỷ bỏ, thay thế trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/10/1999

Ngày hiệu lực: 26/10/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Directive No. 31/1999/CT-TTg of October 27, 1999, on the combat against fake goods production and trading

Ngày ban hành: 26/10/1999

Ngày hiệu lực: 10/11/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 6485/QĐ-UB-TM năm 1999 bãi bỏ các khoản thu phí-lệ phí trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 26/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Decision No. 210/1999/QD-TTg of October 27, 1999, on a number of policies towards overseas Vietnamese

Ngày ban hành: 26/10/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây