Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 37 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Hiệp định về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hoá giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhà nước Palestin

Ngày ban hành: 29/04/1990

Ngày hiệu lực: 29/04/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị định 130-HĐBT năm 1990 quy định chức năng, nhiệm vụ và bộ máy của Bộ Công nghiệp nặng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/04/1990

Ngày hiệu lực: 29/04/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 361-BYT/QĐ năm 1990 về bản quy chế kiểm tra chất lượng thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 29/04/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Chỉ thị 98-BXD/KH1 năm 1990 về việc tăng cường quản lý lưu thông xi măng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1990

Ngày hiệu lực: 27/04/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn số 1936/UB-NN về việc thu thuế thổ trạch do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 26/04/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 05/LĐTBXH-TT năm 1990 hướng dẫn thi hành chế độ trợ cấp mất sức lao động theo Quyết định 60-HĐBT 1990 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 23/04/1990

Ngày hiệu lực: 08/05/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 85/QĐ.UB về giao chỉ tiêu kế hoạch ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 1990 do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 23/04/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Chỉ thị 22/CT-UB năm 1990 về giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/04/1990

Ngày hiệu lực: 22/04/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Chỉ thị 21/CT-UB năm 1990 thực hiện chế độ ghi chép hạch toán và báo cáo kế toán, thống kê đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/04/1990

Ngày hiệu lực: 22/04/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Công văn về việc phân bón

Ngày ban hành: 22/04/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 126/QĐ-UB năm 1990 sửa đổi điều 13 của Qui định về việc tiếp tục bán hóa giá nhà cấp 3 – 4 thuộc quyền sở hữu của nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 737/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/04/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn về việc đăng ký và gửi báo cáo kế toán đối với xí nghiệp đầu tư nước ngoài

Ngày ban hành: 22/04/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Chỉ thị 20/CT-UB năm 1990 thi hành Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 19/04/1990

Ngày hiệu lực: 19/04/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Chỉ thị 11/CT.UB năm 1990 tiếp tục 4 tháng thực hiện và xử lý các công ty, xí nghiệp giải thể theo chỉ thị 27-CT.UB do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 19/04/1990

Ngày hiệu lực: 19/04/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 325/BYT-QĐ năm 1990 thành lập phòng chỉ đạo công tác bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hoá gia đình do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 19/04/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư 22-TC/NSNN năm 1990 hướng dẫn và bổ sung Mục lục Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 18/04/1990

Ngày hiệu lực: 31/03/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Thông báo số 626-BLN/KL về việc vận chuyển lâm sản có nguồn gốc từ Campuchia, Lào do Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 18/04/1990

Ngày hiệu lực: 02/05/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 224-TC/CĐKT năm 1990 về chế độ báo cáo kế toán định kỳ áp dụng thống nhất cho các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 17/04/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quy định 78/KVI về việc cho vay các đơn vị kinh tế quốc doanh để trả nợ hợp tác xã tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/04/1990

Ngày hiệu lực: 17/04/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Chỉ thị 08/CT.UB năm 1990 về tăng cường công tác quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng ngoài hệ thống Ngân hàng Nhà nước do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 17/04/1990

Ngày hiệu lực: 17/04/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Chỉ thị 19/CT-UB năm 1990 về những biện pháp cấp bách hỗ trợ các đơn vị kinh tế quốc doanh và củng cố hợp tác xã tín dụng trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 17/04/1990

Ngày hiệu lực: 17/04/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5065:1990 về khách sạn - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 16/04/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 117-BXD/KHKT năm 1990 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về khách sạn của Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 16/04/1990

Ngày hiệu lực: 30/06/1990

Tình trạng: Không xác định

24
Chỉ thị 18/CT-UB năm 1990 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tuổi già cho người lao động thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 13/04/1990

Ngày hiệu lực: 13/04/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 209-HTĐT/VP năm 1990 ban hành Quy chế tổ chức dịch vụ đầu tư của Chủ nhiệm Uỷ ban nhà nước về hợp tác và đấu tư

Ngày ban hành: 13/04/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Chỉ thị 17/CT-UB năm 1990 thực hiện quyết định 176/HĐBT về sắp xếp và bố trí lại lao động trong cơ quan, xí nghiệp sản xuất kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 12/04/1990

Ngày hiệu lực: 30/11/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Thông tư liên tịch 03-VKSND-TAND/BNV/TTLT năm 1990 hướng dẫn bảo vệ phiên tòa và xử lý những người vi phạm trật tự phiên tòa do Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 11/04/1990

Ngày hiệu lực: 24/04/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 116/QĐ-UB năm 1990 ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị kinh tế tập thể sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 11/04/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư 1-TS/TT năm 1990 hướng dẫn về chính sách đối với các đơn vị kinh tế tập thể và gia đình sản xuất kinh doanh khai thác, nuôi trồng, chế biến, hậu cần dịch vụ thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ban hành

Ngày ban hành: 10/04/1990

Ngày hiệu lực: 25/04/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Nghị định 119-HĐBT năm 1990 về việc thành lập Tổng Công ty du lịch Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 08/04/1990

Ngày hiệu lực: 23/04/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây