Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 41.387 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 26/05/2024

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

2
Thông báo 486/TB-TCT điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2024

Ngày ban hành: 23/05/2024

Ngày hiệu lực: 23/05/2024

Tình trạng: Không xác định

3
Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2024 về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bố trí giáo viên đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập giai đoạn 2024-2030 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Ngày ban hành: 23/05/2024

Ngày hiệu lực: 23/05/2024

Tình trạng: Không xác định

4
Kế hoạch 1524/KH-BHXH về tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2024 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 23/05/2024

Ngày hiệu lực: 23/05/2024

Tình trạng: Không xác định

5
Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2024 về Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2024-2030

Ngày ban hành: 22/05/2024

Ngày hiệu lực: 22/05/2024

Tình trạng: Không xác định

6
Thông báo 239/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo để chỉ đạo tiến độ triển khai các công trình, dự án đường sắt đô thị Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 22/05/2024

Ngày hiệu lực: 22/05/2024

Tình trạng: Không xác định

7
Kế hoạch 3680/KH-UBND năm 2024 phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Nam đến năm 2030

Ngày ban hành: 21/05/2024

Ngày hiệu lực: 21/05/2024

Tình trạng: Không xác định

8
Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Sơn La ban hành

Ngày ban hành: 21/05/2024

Ngày hiệu lực: 21/05/2024

Tình trạng: Không xác định

9
Kế hoạch 1773/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 21/05/2024

Ngày hiệu lực: 21/05/2024

Tình trạng: Không xác định

10
Kế hoạch 1870/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chỉ thị 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 21/05/2024

Ngày hiệu lực: 21/05/2024

Tình trạng: Không xác định

11
Kế hoạch 1877/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của hội luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 21/05/2024

Ngày hiệu lực: 21/05/2024

Tình trạng: Không xác định

12
Kế hoạch 1876/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 21/05/2024

Ngày hiệu lực: 21/05/2024

Tình trạng: Không xác định

13
Thông báo 237/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về sửa đổi Quyết định 583/QĐ-TTg về giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 21/05/2024

Ngày hiệu lực: 21/05/2024

Tình trạng: Không xác định

14
Thông báo 238/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 21/05/2024

Ngày hiệu lực: 21/05/2024

Tình trạng: Không xác định

15
Kế hoạch 1761/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 20/05/2024

Ngày hiệu lực: 20/05/2024

Tình trạng: Không xác định

16
Kế hoạch 144/KH-UBND kiểm tra công tác chuẩn bị và công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 do tỉnh Sơn La ban hành

Ngày ban hành: 20/05/2024

Ngày hiệu lực: 20/05/2024

Tình trạng: Không xác định

17
Thông báo 234/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) về Bộ Công Thương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 20/05/2024

Ngày hiệu lực: 20/05/2024

Tình trạng: Không xác định

18
Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 208/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 20/05/2024

Ngày hiệu lực: 20/05/2024

Tình trạng: Không xác định

19
Thông báo 460/TB-TCT kết luận tại Hội nghị về triển khai công tác cải cách hiện đại hóa và chuyển đổi số ngành thuế năm 2024 do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 20/05/2024

Ngày hiệu lực: 20/05/2024

Tình trạng: Không xác định

20
Kế hoạch 384/KH-UBND về khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 20/05/2024

Ngày hiệu lực: 20/05/2024

Tình trạng: Không xác định

21
Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 171/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 20/05/2024

Ngày hiệu lực: 20/05/2024

Tình trạng: Không xác định

22
Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2024 triển khai Nghị quyết 116/NQ-CP Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị do tỉnh Hưng Yên ban hành

Ngày ban hành: 20/05/2024

Ngày hiệu lực: 20/05/2024

Tình trạng: Không xác định

23
Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2024 thực hiện Quyết định 315/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 20/05/2024

Ngày hiệu lực: 20/05/2024

Tình trạng: Không xác định

24
Kế hoạch 1846/KH-UBND năm 2024 thực hiện Nghị định 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 20/05/2024

Ngày hiệu lực: 20/05/2024

Tình trạng: Không xác định

25
Kế hoạch 1742/KH-UBND năm 2024 thực hiện Chương trình 80-CTr/TU do tỉnh Kon Tum ban hành

Ngày ban hành: 19/05/2024

Ngày hiệu lực: 19/05/2024

Tình trạng: Không xác định

26
Kế hoạch 1195/KH-UBND tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 19/05/2024

Ngày hiệu lực: 19/05/2024

Tình trạng: Không xác định

27
Thông báo 232/TB-VPCP năm 2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về xây dựng Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 19/05/2024

Ngày hiệu lực: 19/05/2024

Tình trạng: Không xác định

28
Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2024 triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 19/05/2024

Ngày hiệu lực: 19/05/2024

Tình trạng: Không xác định

29
Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2024 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” do tỉnh Nam Định ban hành

Ngày ban hành: 19/05/2024

Ngày hiệu lực: 19/05/2024

Tình trạng: Không xác định

30
Thông báo 498/TB-TANDTC tổ chức thi tuyển dụng công chức Thư ký viên Tòa án nhân dân Đợt 1 năm 2024 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 19/05/2024

Ngày hiệu lực: 19/05/2024

Tình trạng: Không xác định

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây