Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 38.864 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông báo 504/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 04/12/2023

Ngày hiệu lực: 04/12/2023

Tình trạng: Không xác định

2
Kế hoạch 8368/KH-UBND năm 2023 hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Không xác định

3
Kế hoạch 1500/KH-BYT năm 2023 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Không xác định

4
Kế hoạch 289/KH-UBND năm 2023 tổ chức hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3 trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Không xác định

5
Thông báo 502/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Không xác định

6
Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2023 về tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng phí” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 03/12/2023

Ngày hiệu lực: 03/12/2023

Tình trạng: Không xác định

7
Kế hoạch 288/KH-UBND năm 2023 về kiểm soát, quản lý bền vững dịch, bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành: 02/12/2023

Ngày hiệu lực: 02/12/2023

Tình trạng: Không xác định

8
Thông báo 501/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 01/12/2023

Ngày hiệu lực: 01/12/2023

Tình trạng: Không xác định

9
Thông báo 498/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ Khai khóa-2023 và buổi làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Không xác định

10
Đề án 8347/ĐA-UBND năm 2023 quy định về chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tinh giản biên chế thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Không xác định

11
Công văn số 6912/KBNN-TCCB ngày 01/12/2023 về việc lấy ý kiến về dự thảo quyết định tiêu chuẩn chức danh do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Không xác định

12
Dự thảo Nghị định hướng dẫn giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết .../2023/QH15

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

13
Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2023 triển khai Kế hoạch 227-KH/TU thực hiện Kết luận 81-KL/TW về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Không xác định

14
Kế hoạch 4205/KH-UBND năm 2023 về củng cố, kiện toàn, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành: 30/11/2023

Ngày hiệu lực: 30/11/2023

Tình trạng: Không xác định

15
Thông báo 496/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 29/11/2023

Tình trạng: Không xác định

16
Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2023 về kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 29/11/2023

Tình trạng: Không xác định

17
​Kế hoạch 3377/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 168/NQ-CP về Chiế​n lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng giai đoạn 2023-2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 29/11/2023

Tình trạng: Không xác định

18
Kế hoạch 392/KH-UBND năm 2023 về công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 29/11/2023

Tình trạng: Không xác định

19
Kế hoạch 282/KH-UBND năm 2023 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 do Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 29/11/2023

Tình trạng: Không xác định

20
Kế hoạch 287/KH-UBND năm 2023 thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và Chương trình hành động 19-CTr/TU về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Sơn La ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2023

Ngày hiệu lực: 29/11/2023

Tình trạng: Không xác định

21
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi trả kinh phí tại Việt Nam thực hiện đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2023

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

22
Thông báo 495/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24/2017/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2023

Ngày hiệu lực: 28/11/2023

Tình trạng: Không xác định

23
Thông báo 494/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2023

Ngày hiệu lực: 28/11/2023

Tình trạng: Không xác định

24
​Kế hoạch 3360/KH-UBND năm 2023 triển khai Nghị quyết 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 28/11/2023

Ngày hiệu lực: 28/11/2023

Tình trạng: Không xác định

25
Kế hoạch 209/KH-UBND về thực hiện nội dung 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc tiểu dự án 2, dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Ngày ban hành: 28/11/2023

Ngày hiệu lực: 28/11/2023

Tình trạng: Không xác định

26
Kế hoạch 390/KH-UBND năm 2023 rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

Ngày ban hành: 28/11/2023

Ngày hiệu lực: 28/11/2023

Tình trạng: Không xác định

27
Kế hoạch 391/KH-UBND năm 2023 kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

Ngày ban hành: 28/11/2023

Ngày hiệu lực: 28/11/2023

Tình trạng: Không xác định

28
Kế hoạch 7386/KH-UBND năm 2023 về triển khai chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm "Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre"

Ngày ban hành: 28/11/2023

Ngày hiệu lực: 28/11/2023

Tình trạng: Không xác định

29
Kế hoạch 4180/KH-UBND năm 2023 triển khai thi hành Luật Giá 16/2023/QH15 do tỉnh Kon Tum ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2023

Ngày hiệu lực: 28/11/2023

Tình trạng: Không xác định

30
Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2023

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây