Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.707 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 7846/VPCP-KTTH năm 2019 về giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/08/2019

Ngày hiệu lực: 30/08/2019

Tình trạng: Không xác định

2
Nghị quyết 175/NQ-HĐND năm 2019 bãi bỏ Nghị quyết 165/2019/NQ-HĐND thông qua dự án cần thu hồi đất do tỉnh Đồng Nai ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư 15/2019/TT-BGDĐT quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 15/10/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 14/10/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 15/10/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 25/2019/TT-BYT quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 15/10/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 15/10/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 38/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2012/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 09/09/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về sửa đổi chỉ tiêu thuộc tiêu chí trong bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 09/09/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 3469/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2019 điều chỉnh Quyết định 820/QĐ-UBND về định mức kỹ thuật tạm thời để áp dụng trong thực hiện chương trình, dự án, mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2)

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 12/2019/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 09/09/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 1463/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 và các năm tiếp theo

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 1522/QĐ-UBND năm 2019 về giao chỉ tiêu cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2019 về thực hiện cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 15/09/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 29/2019/QĐ-UBND về Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 15/09/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 2211/QĐ-BTNMT năm 2019 về kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 2218/QĐ-BTNMT năm 2019 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 47/2019/QĐ-UBND quy định về công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 09/09/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 2777/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục công bố thủ tục hành chính đặc thù bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 2772/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng Tiền Giang

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 2214/QĐ-BTNMT năm 2019 điều chỉnh Quyết định 410/QĐ-BTNMT về kế hoạch thực hiện Quyết định 1990/QĐ-TTg về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 1468/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; kinh doanh tài chính liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 2775/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành công thương tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 49/2019/QĐ-UBND về Quy định quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 09/09/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Báo cáo 304/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2019 do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Không xác định

29
Kế hoạch 193/KH-UBND năm 2019 về cơ cấu lại lĩnh vực chế biến nông sản gắn với phát triển thị trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Không xác định

30
Kế hoạch 507/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế tập thể năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Ngày ban hành: 29/08/2019

Ngày hiệu lực: 29/08/2019

Tình trạng: Không xác định

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây