Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.948 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về Bộ đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 29/04/2017

Ngày hiệu lực: 13/12/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính của Công an tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 28/04/2017

Ngày hiệu lực: 28/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 30/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 4401/VPCP-TTĐT năm 2017 kiểm tra xử lý thông tin báo nêu dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Tân Hồng có mức đầu tư nghìn tỷ, sau thời gian ngắn hoạt động đến nay bỏ hoang; nhà xưởng, máy móc xuống cấp vì không được vận hành do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Không xác định

5
Công văn số 1728/KBNN-THPC ngày 28/04/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 13/2017/TT-BTC do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Báo cáo 54/BC-HĐND-UBND-MTTQ năm 2017 thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Không xác định

7
Chỉ thị 06/CT-UBND về tiếp tục duy trì và cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Bắc Ninh (PAPI) năm 2017

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 về tăng cường giải pháp xử lý và hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 09/05/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về Quy định quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 08/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 2320/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 1205/QĐ-UBND năm 2017 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 1503/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Nam Định

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 988/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn đến năm 2025 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 1203/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ"

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 22/2017/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Doanh nghiệp tư nhân Tân An, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 07/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 1041/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt đồ án Quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thành Vinh, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 1027/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 1032/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 12/2017/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 09/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 17/2017/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 09/05/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 852/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Decision No. 13/2017/QD-TTg dated April 28, 2017, amendments to the List of high technologies given priority and List of recommended hi-tech products promulgated together with Decision No. 66/2014/QD-TTg

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 14/06/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 12/2017/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 07/05/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 581/QĐ-TTg năm 2017 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 1017/QĐ-BKHCN năm 2017 Kế hoạch thực hiện Nghị định 27/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 213/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 25/2017/QĐ-UBND hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 07/05/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quyết định 19/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 09/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2017-2018 trên địa bàn do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Ngày ban hành: 27/04/2017

Ngày hiệu lực: 27/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây