Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.326 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 17/2010/TT-BTC ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2010/BTC về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2010 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 10/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 139/QĐ-BHXH năm 2010 về Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, thuyên chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, đình chỉ chức vụ và công tác đối với cán bộ quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/01/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có sức chở hàng trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở người dưới 5 người hoặc bè khi hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 10/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 1387/BTC-TCT về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 740/VPCP-KTN về chương trình liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 345/LĐTBXH-LĐTL về tiền lương công ty nhà nước ảnh hưởng của suy giảm kinh tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 446/QĐ-UBND hủy bỏ các Quyết định ưu đãi đầu tư của các khu công nghiệp Mỹ Tho, Tân Hương, Long Giang do Ủy ban nhân dân Tỉnh Tiền Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 431/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt danh mục dự án đầu tư xây dựng trung tâm dạy nghề thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP đối với huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 162/2010/QĐ-UBND quy định số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND Quy định tạm thời mức phụ cấp cho chức danh Trưởng ban công tác mặt trận thôn, khu dân cư không do Bí thư chi bộ kiêm nhiệm do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 09/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 15/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 10/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 10/02/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có sức chở hàng trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở người dưới 5 người hoặc bè khi hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 10/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 07/02/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 0623/QĐ-BCT năm 2010 về cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tư 18/2010/TT-BTC ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với xuồng cứu nạn do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/07/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Thông tư 16/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 120/2002/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 89/2002/NĐ-CP về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/01/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Thông tư 04/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 24/03/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Thông tư 03/2010/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bảng giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 17/03/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Thông tư 10/2010/TT-BQP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trung ương thực hiện Nghị định 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 21/03/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Công văn 349/LĐTBXH-LĐTL trả lời kiến nghị của Tập đoàn Hồng Hải do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 306/BTTTT-TTTT về cung cấp địa chỉ email để liên hệ nhận thông tin từ Bộ và email của các Giám đốc Sở do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 75/VTLTNN-NVĐP hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2010 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 638/TCHQ-KTTT về kê khai thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 306/BNN-KL về giao đất, giao rừng thuộc Chương trình 30a do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 362/TCT-KK về hạch toán và kê khai thuế giá trị gia tăng khi chia doanh thu "đồng bảo hiểm" do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 31/01/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 03/2010/QĐ-UBND về những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 10/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt quy hoạch vùng khuyến khích phát triển chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung giai đoạn 2009 - 2015 và định hướng đến năm 2020 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành: 31/01/2010

Ngày hiệu lực: 10/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây