Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.987 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 2226/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 12 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy lợi thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 30/09/2023

Ngày hiệu lực: 30/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 1388/QĐ-BHXH năm 2023 quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức, tạm đình chỉ chức vụ, công tác đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và kế toán trưởng tại các đơn vị thuộc ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày ban hành: 30/09/2023

Ngày hiệu lực: 30/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 2230/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 06 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 30/09/2023

Ngày hiệu lực: 30/09/2023

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 2231/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 02 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực vận tải khách du lịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 30/09/2023

Ngày hiệu lực: 30/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 2227/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 30/09/2023

Ngày hiệu lực: 30/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 364/QĐ-CA năm 2023 công bố án lệ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2023

Ngày hiệu lực: 30/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 37/2023/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 30/09/2023

Ngày hiệu lực: 11/10/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 2225/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 07 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 30/09/2023

Ngày hiệu lực: 30/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 2224/QĐ-UBND năm 2023 đơn giá công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 2216/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 1966/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Sơn La ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Kế hoạch 5988/KH-UBND năm 2023 về tổ chức tuyên truyền thực hiện 02 thủ tục hành chính liên thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Không xác định

13
Quyết định 1291/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 2087/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư 11/2023/TT-BTTTT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 31/12/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 6218/BYT-BH năm 2023 về khẩn trương triển khai kiểm thử việc tiếp nhận dữ liệu Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Quyết định 130/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2023 triển khai Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Không xác định

19
Quyết định 3618/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch ứng phó tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 1965/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2024

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Kế hoạch 196/KH-UBND năm 2023 về phát triển hạ tầng số trên địa ban tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Không xác định

22
Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2023 thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Không xác định

23
Công văn 7549/VPCP-DMDN năm 2023 về kiến nghị của Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 2217/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 7555/VPCP-CN năm 2023 về Kế hoạch tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 2221/QĐ-UBND năm 2023 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 2214/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt 02 quy trình nội bộ mới, 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1445/QĐ-UBND năm 2023 về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Kế hoạch 238/KH-UBND năm 2023 thực hiện Quyết định 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023-2028” trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Không xác định

30
Kế hoạch 237/KH-UBND năm 2023 triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn đến năm 2030 do tỉnh Sơn La ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2023

Ngày hiệu lực: 29/09/2023

Tình trạng: Không xác định

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây