Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.253 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Circular No.97-TC/TCT of the Ministry of Finance, guiding the implementation of Decree No.96-CP of December 27, 1995 of the Government providing details for the implemen- tation of the Law on Turnover Tax and the Law on Amendments and Supplements to a number of articles of the Law on Turnover Tax

Ngày ban hành: 29/12/1995

Ngày hiệu lực: 31/12/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 862/TTg năm 1995 về chủ trương và biện pháp điều hành kế hoạch năm 1996 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 860-TTg năm 1995 về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn về ban hành khung giá cho thuê đất

Ngày ban hành: 29/12/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Decision No.1357/TC-QD-TCT, on the Regulation on the land rent bracket for domestic organizations with state-leased land, promulgated by the Ministry of Finance

Ngày ban hành: 29/12/1995

Ngày hiệu lực: 31/12/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Decision No.864-TTg, on regarding the Policy on commodities and the Regulation of import-export in 1996, promulgated by the Prime Minister of Government

Ngày ban hành: 29/12/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Decision No.860-TTg, on the function, tasks, powers and organization of the apparatus of the Vietnam Mekong River Committee, promulgated by the Prime Minister of Government

Ngày ban hành: 29/12/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 1357-TC/QĐ/TCT năm 1995 quy định khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 861/TTg năm 1995 về cơ chế, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách Nhà nước năm 1996 do Thủ tướng chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông tư 97-TC/TCT năm 1995 hướng dẫn thi hành Nghị định 96/CP/1995 thi hành Luật thuế doanh thu và Luật thuế doanh thu sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1995

Ngày hiệu lực: 31/12/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 864-TTg năm 1995 về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất nhập khẩu năm 1996 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Chỉ thị 62/CT-UB-NCVX năm 1995 về việc tăng cường thực hiện nghiêm túc chủ trương về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ (Chỉ thị 406/TTg) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1995

Ngày hiệu lực: 29/12/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 397-QĐ/NH1 năm 1995 sửa đổi Thông tư 10-TT/NH1 hướng dẫn việc cung cấp số liệu ở tài khoản theo quy định tại điều 5 Nghị định 91-CP về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1995

Ngày hiệu lực: 29/12/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Thông tư 96TC/TCT-1995 hướng dẫn thu thuế đối với các trường hợp chuyển nhượng vốn của các chủ đầu tư trong các doanh nghiệp được thành lập theo Luật công ty, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật khuyến khích đầu tư trong nước và các chủ đầu tư trong các Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và các bên hợp doanh trong các hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/12/1995

Ngày hiệu lực: 31/12/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Nghị quyết 92/NQ.HĐND năm 1995 tổ chức thực hiện Chỉ thị 814/TTg và Nghị định 87/CP về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng do tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1995

Ngày hiệu lực: 28/12/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Công văn về việc quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam

Ngày ban hành: 28/12/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông tư 2262/TT-MTg-1995 về việc khắc phục sự cố tràn dầu do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1995

Ngày hiệu lực: 28/12/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Chỉ thị 855/TTg năm 1995 về chuẩn bị lực lượng, tổ chức lưu thông hàng hoá, ổn định thị trường, giá cả và trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Bính Tý 1996 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1995

Ngày hiệu lực: 28/12/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 381/QĐ-NH1 năm 1995 điều chỉnh lãi suất tiền gửi và tiền vay đối với Tổ chức kinh tế và dân cư do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 382/QĐ-NH7 năm 1995 về việc mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch khi xuất nhập cảnh do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1995

Ngày hiệu lực: 31/12/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 383/QĐ-NH7 năm 1995 sửa đổi Điều 2 Quyết định 455/QĐ-NH7 năm 1995 về việc cấp giấy phép mang ngoại tệ tiền mặt và séc du lịch ra nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1995

Ngày hiệu lực: 27/12/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 852-TTg năm 1995 về việc thành lập một số tổ chức ở địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Nghị định 96-CP năm 1995 Hướng dẫn Luật thuế doanh thu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế doanh thu

Ngày ban hành: 26/12/1995

Ngày hiệu lực: 31/12/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 516-QĐ/CTN năm 1995 bổ nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Nghị định 98-CP năm 1995 Thi hành Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

Ngày ban hành: 26/12/1995

Ngày hiệu lực: 26/12/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Công văn số 4106/UB-QLĐT về việc định mức đất để bán nhà thuộc sở hữu nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Nghị định 97-CP năm 1995 Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

Ngày ban hành: 26/12/1995

Ngày hiệu lực: 31/12/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Decree of Government No.98-CP, on the implementation of the Ordinance on the exploitation and protection of hydraulic works

Ngày ban hành: 26/12/1995

Ngày hiệu lực: 26/12/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Thông tư 98 TC/TCT năm 1995 hướng dẫn thi hành Nghị định 97/CP-1995 thi hành Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 26/12/1995

Ngày hiệu lực: 29/12/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Tiêu chuẩn ngành TCN 68-153:1995 về cống, bể cáp và tủ đấu cáp - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 25/12/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây