Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.537 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2011 về phê chuẩn việc giảm số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu của Đồng Nai và Bình Thuận nhiệm kỳ 2011-2016 do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/04/2011

Ngày hiệu lực: 29/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư 56/2011/TT-BTC về hướng dẫn phương pháp tính toán chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt động giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 31/07/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Thông tư 11/2011/TT-NHNN quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 30/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Kế hoạch 2250/KH-UBND năm 2011 thực hiện Đề án “Bảo đảm trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo” do thành phố Hải Phòng ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Không xác định

5
Thông báo 13/TB-BCĐCNTT năm 2011 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin tại phiên họp Quý I/2011 của Ban Chỉ đạo

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Hướng dẫn 365/SXD-KTQH về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Circular No. 56/2011/TT-BTC of April 29, 2011, providing guidance on the calculation of supervision criteria and the supervision of public debts and national foreign debts

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 31/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2011 tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản do tỉnh Hà Giang ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Chỉ thị 01/CT-BTNMT năm 2011 giảm văn bản, giấy tờ hành chính và giảm cuộc họp hội nghị, hội thảo trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 3737/CT-TTHT về hiệp định tránh đánh thuế hai lần do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 3731/CT-TTHT về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 5616/BTC-QLG về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 3889/BCT-XNK về tạm nhập tái xuất hàng hóa bảo hành, sửa chữa do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 1730/BHXH-VP đính chính công văn 1658/BHXH-CSXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 818/UBND-XD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 1175/BNN-TCTL xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 1889/TCHQ-TXNK về vướng mắc ân hạn thuế, sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 1883/TCHQ-TXNK về miễn thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 2740/VPCP-QHQT về Kế hoạch tổ chức Hội nghị giữa kỳ Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ dành cho Việt Nam năm 2011 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 1721/BHXH-CSYT về quyết toán đa tuyến ngoại tỉnh năm 2010 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 2769/VPCP-KTN về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cung hữu nghị Việt - Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 2759/VPCP-KTN về bổ sung khu vực đá granit tỉnh Đắk Lắk vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 1476/TCT-HTQT về áp dụng Hiệp định đối với thu nhập từ vận tải hàng không của các hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 1323/LĐTBXH-KHTC về bổ sung biểu mẫu báo cáo hoàn tạm ứng vốn viện trợ không hoàn lại do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 14/2011/QĐ-UBND Quy chế tạm thời về phối hợp quản lý, tổ chức tiếp đón, phục vụ khách du lịch quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 08/05/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 1992/QĐ-UBND năm 2011 về kiện toàn Ban Chỉ huy Cứu trợ và Đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 648/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 645/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án “Xây dựng chính sách thẩm định, quảng bá, thuế ưu đãi… đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật trong nước; văn hóa phẩm của Việt Nam đưa ra nước ngoài và giới thiệu tinh hoa văn học, nghệ thuật của thế gi

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 162/2011/QĐ-UBND quy định về Giải thưởng môi trường do tỉnh Bắc Giang ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 08/05/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 708/QĐ-UBND năm 2011 về quy định trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2010-2020 do tỉnh Phú Yên ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2011

Ngày hiệu lực: 28/04/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây