Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 106 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 385/LĐTBXH-QĐ năm 1996 về mức lương tối thiểu đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/03/1996

Ngày hiệu lực: 30/06/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 385/LĐTBXH-QĐ năm 1996 về mức lương tối thiểu đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh

Ngày ban hành: 31/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn 1001/UB-QLĐT bổ sung Chỉ thị 12/CT-UB triển khai thực hiện Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và Công văn 2014/UB-KT bổ sung Chỉ thị 12/CT-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/03/1996

Ngày hiệu lực: 31/03/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 56/BKH-KCX năm 1996 về phê chuẩn và ban hành Điều lệ khu chế xuất Linh Trung do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 1680/QĐ-UB-KT năm 1996 duyệt kế hoạch cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1679/QĐ-UB-KT năm 1996 quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp tư nhân, luật công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Chỉ thị 189/TTg năm 1996 về việc khẩn trương chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật và Pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1996

Ngày hiệu lực: 13/04/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 300/QĐ-CTUB về giao nhiệm vụ thu, chi Ngân sách Nhà nước quý II năm 1996 do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn hướng dẫn hạch toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Ngày ban hành: 29/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Decision No. 186-TTg of March 28, 1996, of the Prime Minister on the list of state enterprises of the special category

Ngày ban hành: 27/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Decision No. 185-TTg of March 28, 1996, of the Prime Minister concerning the state enterprises of the special category

Ngày ban hành: 27/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 186-TTg năm 1996 về danh sách các doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Chỉ thị 07/CT-UB-KT năm 1996 về tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, bày bán thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1996

Ngày hiệu lực: 27/03/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Hiệp định thành lập Uỷ ban liên chính phủ Việt Nam U-dơ-bê-ki-xtan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học kỹ thuật (1996)

Ngày ban hành: 27/03/1996

Ngày hiệu lực: 27/03/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Udơbêkixtăng (1996).

Ngày ban hành: 27/03/1996

Ngày hiệu lực: 15/08/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 185-TTg năm 1996 về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Uzbekistan (1996)

Ngày ban hành: 27/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 978/UB-KT thu tiền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Chỉ thị 05/CT-UB năm 1996 về tăng cường thực hiện Luật Bảo vệ môi trường do tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1996

Ngày hiệu lực: 27/03/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 67/QĐ-NH5 năm 1996 về mức vốn điều lệ tối thiểu đối với các tổ chức tín dụng thành lập từ năm 1996 do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Decision No. 176-TTg of March 26, 1996, of March 26, 1996 of the Prime Minister promulgating regulation on the organization and operation of the national organizing committee for the 7th francophone summit in Hanoi in 1997

Ngày ban hành: 25/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 176-TTg năm 1997 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban quốc gia tổ chức Hội nghị cấp cao lần thứ 7 các nước có sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội vào năm 1997 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 25/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Thông tư liên bộ 129/LB-TT năm 1996 hướng dẫn Quyết định 819/TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành Khí tượng thủy văn do Bộ Tài chính - Ban tổ chức cán bộ chính phủ - Tổng cục khí tượng thủy văn ban hành

Ngày ban hành: 25/03/1996

Ngày hiệu lực: 31/12/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Thông tư 05NN/ĐCĐC-KTM-1996 hướng dẫn thi hành Chỉ thị 660/TTg-1995 về việc giải quyết tình trạng di cư tự do đến Tây Nguyên và một số tỉnh khác do Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 25/03/1996

Ngày hiệu lực: 25/03/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 843/LĐ-TBXH năm 1996 về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 24/03/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư liên bộ 125/TTLB năm 1996 về hướng dẫn thực hiện quyết định số 779/TTg ngày 1-12-1995 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Liên Bộ Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 24/03/1996

Ngày hiệu lực: 31/12/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Nghị định 17-CP năm 1996 về việc thành lập thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Ân Thi, Thanh Miện, tỉnh Hải Hưng

Ngày ban hành: 22/03/1996

Ngày hiệu lực: 22/03/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Thông tư 05/GD-ĐT-1996 hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ năm do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 22/03/1996

Ngày hiệu lực: 06/04/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Chỉ thị 04/CT-UB năm 1996 nghiêm cấm buôn bán xăng, dầu không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 22/03/1996

Ngày hiệu lực: 22/03/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Thông tư 19TC/TCDN-1996 hướng dẫn quy trình và thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán tài chính năm 1995 đối với các doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 21/03/1996

Ngày hiệu lực: 05/04/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây