Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 4.308 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 10/QĐ-UBND năm 2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Quảng Trị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày ban hành: 31/12/2021

Ngày hiệu lực: 31/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 01/QĐ-UBND thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2021

Ngày hiệu lực: 31/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông báo 1/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc về Dự án xây dựng đường bộ Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2021

Ngày hiệu lực: 31/12/2021

Tình trạng: Không xác định

4
Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 31/12/2021

Ngày hiệu lực: 31/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 15/VPCP-NN năm 2022 về dự thảo Nghị định quy định lấn biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2021

Ngày hiệu lực: 31/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2022 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 31/12/2021

Ngày hiệu lực: 31/12/2021

Tình trạng: Không xác định

7
Chỉ thị 02/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2021

Ngày hiệu lực: 31/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 13/VPCP-KTTH năm 2022 về đề xuất thu tiền để đóng tiền niên liễm của Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2021

Ngày hiệu lực: 31/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 129:2021/BTTTT về Thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G lai ghép - Phần truy nhập vô tuyến

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 30/06/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông tư 7/2021/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 14/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 2468/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 148 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 30/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 54/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2020-2024)

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 10/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 54/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 14/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 616/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 30/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 620/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 30/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 624/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Ninh giai đoạn năm 2021-2025

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 30/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 83/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 09/01/2022

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 5359/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025”

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 30/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 3055/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2030

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 30/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 3107/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và hàng năm

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 30/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 98/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 66/2017/QĐ-UBND quy định về khoảng cách và địa bàn học sinh không thể đi đến trường, trở về nhà trong ngày và tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 09/01/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư 44/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 14/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Thông tư 45/2021/TT-BGTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 30/03/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 2579/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 30/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 78/2021/QĐ-UBND bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất và tiếp tục thực hiện Quyết định 45/2020/QĐ-UBND và Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 31/12/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Circular No. 50/2021/TT-BGDDT dated December 31, 2021 on amendments to some articles of regulation on school change and admittance of pupils to learn at middle and high schools issued together with Decision No. 51/2022/QD-BGDDT

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 14/02/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 3639/QĐ-CT năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 30/12/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 30/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 30/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 3506/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành: 30/12/2021

Ngày hiệu lực: 30/12/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây