Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 710 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn số 2114TCT/PCCS về việc Đề nghị nâng mức miễn giảm thuế TNDN do Tổng cục thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 30/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn số 2116TCT/PCCS về việc trả lời doanh nghiệp về thuế thu nhập doanh nghiệp và các vấn đề khác do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 30/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP hướng dẫn công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 09/08/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Chỉ thị 17/2005/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 10/07/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 71/2005/QĐ-UB ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 113/2005/QĐ-UB về thẩm quyền xét duyệt phương án di dời-tái lập hệ thống các công trình thông tin liên lạc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 530/2005/QĐ-UBND về công nhận Tổ dân phố chia tách thành lập mới do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 30/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn số 2122/TCT-TS về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất, do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 30/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn số 2115TCT/PCCS về việc trả lời Cục thuế tỉnh Lạng Sơn hỏi về chứng từ hợp lệ để hạch toán chi phí và chi phí tiền lương do Tổng cục thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 30/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn số 2113TCT/PCCS trả lời Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 30/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 2112TCT/DNK về việc giải đáp vướng mắc hồ sơ hàng hoá xuất khẩu xin hoàn thuế của Công ty TNHH Hưng Phát,do Tổng cục thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 30/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 8188/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc nhiệm vụ bán đấu giá tài sản nhà nước

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 30/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 1875/2005/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực các quyết định ban hành chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Chỉ thị 06/2005/CT-BXD về tăng cường công tác quản lý đối với các đơn vị phụ thuộc và các doanh nghiệp có vốn Nhà nước của các Tổng công ty, Công ty độc lập trực thuộc Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 30/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 33/2005/QĐ-UBND phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Bình

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 52/2005/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng công trình xây dựng thuộc Dự án Đa dạng hóa thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 162/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới lâm trường quốc doanh của ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 32/2005/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội các Doanh nghiệp trẻ Quảng Bình

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 10/07/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn số 2578TCHQ/KTTT về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng Ôxit Magiê ở dạng sạn và dạng bột nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 30/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn số 2123/TCT-TS về chính sách hoàn trả tiền sử dụng đất đã thu nộp ngân sách Nhà nước, do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 30/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn số 2104/TCT-PCCS về việc xác định ngành nghề ưu đãi đầu tư của Công ty cổ phần đường Bình Định do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 30/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn số 2102TCT/PCCS về phí Hoa hồng môi giới cho hoạt động xuất khẩu (ngành chế biến thuỷ sản) do Tổng cục thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 30/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Chỉ thị 13/2005/CT-UBND về thực hiện các biện pháp quản lý chăn nuôi, vận chuyển, chế biến, kinh doanh gia cầm, chim cảnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 04/07/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 17/2005/QĐ-BYT về danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2005

Ngày hiệu lực: 14/08/2005

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Công văn số 2576/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001

Ngày ban hành: 29/06/2005

Ngày hiệu lực: 29/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn số 2059/BLĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đơn giá tiền lương năm 2004 đối với các doanh nghiệp Cục Hàng không Việt Nam

Ngày ban hành: 29/06/2005

Ngày hiệu lực: 29/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn số 2098TCT/PCCS về ưu đãi đầu tư

Ngày ban hành: 29/06/2005

Ngày hiệu lực: 29/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn số 2097TCT/DNNN về thuế suất tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với thuốc lá điếu do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2005

Ngày hiệu lực: 29/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn số 2085/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc Thu tiền sử dụng đất

Ngày ban hành: 29/06/2005

Ngày hiệu lực: 29/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn sô 2075TCT/ĐTNN về doanh thu chịu thuế đối với các Nhà thầu nước ngoài, của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Dynea Vietnam Company Ltd do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2005

Ngày hiệu lực: 29/06/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây