Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.522 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 4171/BGDĐT-KTKĐCLGD giải thích Điều 25 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2012

Ngày hiệu lực: 30/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2012 về Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 08/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 4 ban hành

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 08/07/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 08/07/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Circular No. 18/2012/TT-BCT of June 29, 2012, on the supervision of competitive electricity market

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 30/06/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Công văn 3272/TCHQ–TXNK phân loại mặt hàng ván sàn tre do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Decision No. 808/QD-TTg of June 29, 2012, on promulgation of the program of action for implementation of the overall strategy on the development of Vietnam's service sector till 2020

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Chỉ thị 18/2012/CT-UBND về quản lý hoạt động sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 08/07/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Chỉ thị 01/CT-BTNMT năm 2012 về xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013 - 2015 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 1073/BXD-QLN báo cáo về giao dịch bất động sản qua Sàn và tình hình thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2012 trên địa bàn tỉnh (thành phố) do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 4150/BGDĐT-VP hướng dẫn khen thưởng doanh nghiệp và nhà hảo tâm có đóng góp hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 32/BXD-KTQH về đầu tư xây dựng hạng mục công trình trong khu đất cây xanh, công viên do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 4723/BKHĐT-TH xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 4773/VPCP-QHQT phê duyệt danh mục Dự án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị thích ứng với Biến đổi khí hậu ở Việt Nam do Quỹ Phát triển Bắc Âu tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 3281/TCHQ-TXNK tiến độ thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 1176/QĐ-BTTTT năm 2012 về thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 1156/QĐ-BTTTT năm 2012 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 03/2012/QĐ-UBND về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan do Ủy ban nhân dân Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 05/07/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 16/2012/QĐ-UBND về Điều lệ Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng phú, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 08/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2012 hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 26/2012/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn Chánh Thanh tra sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 08/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 193/2012/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 08/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 2958/QĐ-UBND năm 2012 thay thế Thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 28/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý sử dụng phí vào cổng tham quan tại Bảo tàng động vật Tây Nguyên, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 08/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 808/QĐ-TTg năm 2012 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 1535/QĐ-BGTVT năm 2012 về Quy chế sử dụng phần mềm quản lý xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 30/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 1155/QĐ-BTTTT năm 2012 về danh mục thủ tục hành chính vào Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 1529/QĐ-BGTVT năm 2012 về Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quyết định 17/2012/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 08/07/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 2021/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề cương xây dựng Dự án “Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 28/06/2012

Ngày hiệu lực: 28/06/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây