Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 54 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 105-QĐ/CTN năm 1993 về việc đặc xá cho phạm nhân nhân dịp quốc khánh năm 1993 do Chủ Tịch nước ban hành.

Ngày ban hành: 30/08/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư 74A-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn thi hành Nghị định 56-CP năm 1990 thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/08/1993

Ngày hiệu lực: 31/08/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Thông tư 75A-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn thi hành Nghị định 57-CP năm 1990 thi hành Luật thuế lợi tức và Luật thuế lợi tức sửa đổi do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/08/1993

Ngày hiệu lực: 31/08/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư 72A-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn thi hành NĐ 54/CP 1993 thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/08/1993

Ngày hiệu lực: 31/08/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Thông tư 73A-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn Nghị định 55-CP năm 1993 thi hành Luật thuế doanh thu và Luật thuế doanh thu sửa đổi do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/08/1993

Ngày hiệu lực: 31/08/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Quyết định 1309/QĐ-UB-NC năm 1993 về thực hiện chế độ Kiến trúc sư Trưởng thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 29/08/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 443-TTg năm 1993 về bản Quy định đối với lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/08/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Nghị định 58-CP năm 1993 ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

Ngày ban hành: 29/08/1993

Ngày hiệu lực: 29/08/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Nghị định 56-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

Ngày ban hành: 27/08/1993

Ngày hiệu lực: 31/08/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Nghị định 54-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi

Ngày ban hành: 27/08/1993

Ngày hiệu lực: 31/08/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Decree No. 54-CP of August 28, 1993, on export and import duties making detailed provisions for the implementation of the Law on export and import duties and the Law on amendment of and addition to a number of articles of the Law on export and import duties.

Ngày ban hành: 27/08/1993

Ngày hiệu lực: 31/08/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Nghị định 57-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật thuế lợi tức và Luật thuế lợi tức sửa đổi

Ngày ban hành: 27/08/1993

Ngày hiệu lực: 31/08/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Nghị định 55-CP năm 1993 Hướng dẫn Luật Thuế doanh thu và Luật thuế doanh thu sửa đổi

Ngày ban hành: 27/08/1993

Ngày hiệu lực: 31/08/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Thông tư 1584-NG/TT năm 1993 hướng dẫn thi hành Nghị định 48/CP 1993 về hộ chiếu và thị thực do Bộ Ngoại giao ban hành

Ngày ban hành: 27/08/1993

Ngày hiệu lực: 27/08/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Chỉ thị 41/CT-UB năm 1991 về việc tiếp tục điều tra, kê khai, phân loại nợ nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 26/08/1993

Ngày hiệu lực: 26/08/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 634/QĐ-UB năm 1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy ngành tư pháp tỉnh Ninh Bình

Ngày ban hành: 26/08/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn số 4284/KTTH về việc cho phép lực lượng quản lý thị trường được đăng ký sử dụng xe môtô hai bánh có dung tích xilanh từ 175 cm3 trở lên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/08/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 1295/QĐ-UB-QLĐT năm 1993 về trình tự và thẩm quyền cấp đất xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 26/08/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 1282/QĐ-UB-NC năm 1993 thành lập Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 24/08/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch (1993).

Ngày ban hành: 24/08/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư 18/BXD/ĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 91/BXD-ĐT về Quy chế hành nghề kiến trúc sư- phần về điều kiện và thủ tục xét cấp giấy chứng chỉ kiến trúc sư chủ nhiệm đồ án áp dụng ở Hội đồng cơ sở tỉnh, thành phố, Bộ, ngành do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 24/08/1993

Ngày hiệu lực: 24/08/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 4187-KTTH năm 1993 về quyền xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh thương mại của Trương Ban Chỉ đạo quản lý thị trường TW do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 23/08/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Chỉ thị 424-TTg năm 1993 về việc quy định một số điểm về việc phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp do Thủ tướng chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 22/08/1993

Ngày hiệu lực: 22/08/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993

Ngày ban hành: 22/08/1993

Ngày hiệu lực: 06/09/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Ordinance No. 25-L/CTN of August 23, 1993, on the privileges and immunities relating to diplomatic mission, consular posts and representative Offices of International Organisations in Vietnam.

Ngày ban hành: 22/08/1993

Ngày hiệu lực: 06/09/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 08/BNV năm 1993 hướng dẫn Nghị định 48-CP 1993 về hộ chiếu và thị thực do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 22/08/1993

Ngày hiệu lực: 31/08/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Chỉ thị 19/CT-UB năm 1993 về thực hiện chế độ kế toán và thống kê đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài Quốc doanh do Tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 19/08/1993

Ngày hiệu lực: 19/08/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 1259/QĐ-UB năm 1993 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban hợp tác và đầu tư thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 19/08/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 650/TCCP-CCVC năm 1993 về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức quản lý văn thư-lưu trữ do Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 19/08/1993

Ngày hiệu lực: 03/09/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Decision No. 162/QD-NH2 dated August 19, 1993, of The Governor of The State Bank on collection of accounting service fee through the bank

Ngày ban hành: 18/08/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây