Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 27 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị quyết số 701-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp ước hoạch định biên giới giữa Việt nam và Cam-pu-chia do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/01/1986

Ngày hiệu lực: 13/02/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 34/QĐ-UB năm 1986 quy định về sắp xếp, tổ chức, quản lý và một số chính sách khuyến khích sản xuất đối với các hộ Tiểu công nghiệp – Thủ công nghiệp cá thể, Tiểu công nghiệp – Thủ công nghiệp gia đình và nghề phụ gia đình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/01/1986

Ngày hiệu lực: 28/01/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quyết định 34/QĐ-UB năm 1986 quy định về sắp xếp, tổ chức, quản lý và một số chính sách khuyến khích sản xuất đối với các hộ Tiểu công nghiệp – Thủ công nghiệp cá thể, Tiểu công nghiệp – Thủ công nghiệp gia đình và nghề phụ gia đình do Ủy ban nhân

Ngày ban hành: 28/01/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 32/QĐ-UB năm 1986 về quản lý tài chánh giá cả, thị trường trong hoạt động kinh doanh tại hội chợ Quang Trung thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 26/01/1986

Ngày hiệu lực: 26/01/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 102/TCHQ/CGQ năm 1986 về danh mục và tiêu chuẩn hành lý xuất khẩu của công dân Việt Nam được phép xuất cảnh (kèm theo Danh mục và tiêu chuẩn hành lý được phép xuất khẩu) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 23/01/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1748:1986 về Vật liệu dệt - Điều kiện khí hậu quy định để thử do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 23/01/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 13-UBXD về Quy chế bảo hành xây lắp công trình do Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 16/01/1986

Ngày hiệu lực: 31/01/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn số 208/UB về việc quy định tạm thời về phụ cấp lưu trú cho học viên đi học ở các tỉnh phía Bắc do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 15/01/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Chỉ thị 14-CT năm 1986 về các biện pháp giải quyết vấn đề cứu tế xã hội và tệ nạn xã hội do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/01/1986

Ngày hiệu lực: 30/01/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Nghị quyết số 700-NQ/HĐNN7 về việc hoãn cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp huyện, xã do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 14/01/1986

Ngày hiệu lực: 29/01/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4194:1986 về Lụa sa tanh màu do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 14/01/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
thông tư số 2-TT/LB năm 1986 công tác bảo vệ rừng và quản lý vật tư lâm sản do liên Bộ Lâm nghiệp - Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 12/01/1986

Ngày hiệu lực: 12/01/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 17/QĐ-UB năm 1986 ban hành tiêu chuẩn về bánh phồng tôm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 12/01/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 7-HĐBT năm 1986 về việc chia huyện An Biên thuộc tỉnh Kiên Giang do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 12/01/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 16/QĐ-UB năm 1986 ban hành Quy định về nhiệm vụ chức trách, tổ chức biên chế và chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên phường, xã đội và dân quân tự vệ tập trung do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 12/01/1986

Ngày hiệu lực: 12/01/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 8-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa thị xã Lào Cai và huyện Bảo Thắng thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 12/01/1986

Ngày hiệu lực: 27/01/1986

Tình trạng: Không xác định

17
Quyết định 03/HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 10/01/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Nghị định 6-HĐBT năm 1986 sửa đổi điều 4 Nghị định 260-HĐBT về việc thành lập Tổng cục Kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 10/01/1986

Ngày hiệu lực: 25/01/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 04/HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của các huyện Sông Mã và Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 10/01/1986

Ngày hiệu lực: 25/01/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 05/HĐBT năm 1986 điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Hiệp Đức, Quế Sơn và Hoà Vang thuộc tỉnh Quảng Nam - Đã Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 10/01/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Nghị định 2-HĐBT năm 1986 về việc thành lập trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trực thuộc Ủy ban Khoa học và kỹ thuật nhà nước do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 09/01/1986

Ngày hiệu lực: 24/01/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Chỉ thị 01/CT-UB năm 1986 cấm uống rượu trong giờ làm việc, ngăn chặn nạn say rượu trong nhân dân, cấm sản xuất và bán rượu trái phép ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 09/01/1986

Ngày hiệu lực: 09/01/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Chỉ thị 10-CT năm 1986 xét duyệt kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước năm 1985 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 09/01/1986

Ngày hiệu lực: 24/01/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Thông tư 01-TC/HCVX-1986 quy định chế độ phụ cấp tiền tàu xe cho công nhân viên chức do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 07/01/1986

Ngày hiệu lực: 30/09/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 04/QĐ-UB năm 1986 ban hành 3 tiêu chuẩn địa phương về Kéo cắt vải, ký hiệu 53 TCV 80-86 – Kìm bấm, ký hiệu 53 TCV 81-86 – Dao con thông dụng, ký hiệu 53 TCV 82-86 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 06/01/1986

Ngày hiệu lực: 31/01/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Nghị quyết số 02-HĐTP-TANDTC/QĐ về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 04/01/1986

Ngày hiệu lực: 19/01/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Thông tư 1-TBXH-1986 hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với người hưởng chính sách thương binh và xã hội do Bộ Thương binh và xã hội ban hành

Ngày ban hành: 03/01/1986

Ngày hiệu lực: 31/08/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây