Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.195 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông báo 143/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Không xác định

2
Công văn 1583/LĐTBXH-BTXH năm 2021 về rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 755/QĐ-UBND về Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2021 và năm 2022

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 1185/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Điểm c, Điểm d Mục 3 Phần II; Điểm a Mục 3 Phần III, Điểm b Mục 4 Phần III của Kế hoạch Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2019-2021 kèm theo Quyết định 2439/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 14/06/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 572/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Kế hoạch 304/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Nghị quyết 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Không xác định

8
Quyết định 2193/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 1394/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp hướng đến toàn diện, bền vững và hiện đại tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 671/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 1302/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 1851/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 1109/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La” giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 887/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 14 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 886/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 885/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 881/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Phạm Thị Hiên do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Công văn 3636/VPCP-KGVX năm 2021 đánh giá và báo cáo về tình hình chuẩn bị tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Kế hoạch 1904/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tỉnh Bình Thuận đến năm 2030

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Không xác định

23
Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2021 thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Yên, năm 2021-2022

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Không xác định

24
Công văn 1883/TCT-CS năm 2021 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết 116/2020/QH14 do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 69a/TANDTC-TH năm 2021 triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 1511/BHXH-CSXH năm 2021 về chấn chỉnh công tác quản lý, xét duyệt hưởng chế độ ốm đau, thai sản do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 3651/VPCP-NN năm 2021 về miễn tiền thuê đất phải nộp do chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công điện 04/CĐ-LĐTBXH năm 2021 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em trong mùa hè do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội điện

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công điện 3249/CĐ-BNN-TCLN năm 2021 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 1492/QĐ-UBND năm 2021 về kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) của thành phố Hải Phòng

Ngày ban hành: 31/05/2021

Ngày hiệu lực: 31/05/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây