Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.792 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 15/03/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2013 kiểm tra, xử lý cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung thủ công và tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 140/QĐ-BXD năm 2013 công nhận thị xã Lai Châu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 1007/BTP-HCTP năm 2013 về giải quyết nhập quốc tịch Việt Nam theo Điều 22 Luật Quốc tịch năm 2008 do Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 1032/VPCP-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật bổ sung dự án “Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 446/TCT-TVQT phê duyệt phương án thuê trụ sở làm việc do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 450/TCT-CS hướng dẫn lập hóa đơn khi ủy thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 449/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dạy học, dạy nghề do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 748/TCHQ-TXNK về hàng hóa nhập khẩu được hưởng mức thuế ưu đãi đặc biệt ACFTA do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 444/TCT-TVQT báo cáo bổ sung điều chuyển trụ sở cũ của Chi cục Thuế huyện Yên Phong do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 464/TCT-TTHT thông báo không đủ điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 738/TCHQ-CCHĐH vướng mắc thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Thông tư 196/2012/TT-BTC do Ban Cải cách Hiện đại hóa ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 422/BNN-HTQT bổ sung tăng nguồn kinh phí thực hiện dự án phòng chống dịch cúm gia cầm do FAO quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 393/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực Tư pháp do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 436/QĐ-UBND năm 2013 quy định tạm thời định mức chi hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và bổ sung kinh phí cho các địa phương do tỉnh Quảng Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 121/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 395/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực Tư pháp do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 394/QĐ-CT năm 2013 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trong lĩnh vực Tư pháp do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 62/QĐ-KTNN năm 2013 về Quy định quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 03/2013/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 10/02/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 102/QĐ-BNV năm 2013 cho phép thành lập Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 142/QĐ-BXD năm 2013 đính chính Thông tư 06/2012/TT-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Kế hoạch 10/KH-UBND năm 2013 về phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin và thúc đẩy ứng dụng phần mềm nguồn mở năm 2013 và giai đoạn 2013-2015 do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Không xác định

24
Thông báo 201/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 2 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 212/QĐ-UBND năm 2013 công bố sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 08/2013/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 2, Quyết định 33/2012/QĐ-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 261/QĐ-BTC năm 2013 phê duyệt Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 10/02/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 335/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 453/QĐ-UBND duyệt quy hoạch địa điểm nghĩa trang tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2050 do Tỉnh Đồng Nai ban hành

Ngày ban hành: 31/01/2013

Ngày hiệu lực: 31/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây