Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.012 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 4421/TCHQ-TXNK năm 2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn 2575/GSQL-GQ1 năm 2020 về nhập khẩu thiết bị điện tử làm nóng thuốc lá do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 1190/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 1505/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1136/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục đập, hồ chứa thủy lợi lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 1581/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 1764/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt đơn giá tiêu thụ nước sạch tại hệ thống nước sạch Gò Dinh, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 1665/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 1327/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực về Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tại tỉnh Yên Bái

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 3546/KBNN-KTNN ngày 01/07/2020 về việc hướng dẫn triển khai Thông tư số 18/2020/TT-BTC ngày 31/03/2020 của Bộ Tài chính do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Decree No. 77/2020/ND-CP dated July 01, 2020 on prescribing management and use of information in National immigration database, online public services on issuance, management and control of passports of Vietnamese citizens, and entry/exit control through automated border control gates

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Báo cáo 129/BC-HĐND về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Không xác định

14
Kế hoạch 1362/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025" của Thủ tướng Chính phủ do tỉnh Gia Lai ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Không xác định

15
Kế hoạch 1361/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Gia Lai ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Không xác định

16
Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2020 về triển khai Chỉ thị 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Không xác định

17
Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2020 về phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Không xác định

18
Quyết định 1004/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 2059/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Phốt pho vàng tỉnh Lào Cai khóa I (nhiệm kỳ 2020–2023)

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 14/07/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Kế hoạch 73/KH-UBND về tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 và 03 năm (2021-2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Không xác định

22
Công văn 5292/VPCP-CN năm 2020 về chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp tĩnh không cầu Đuống do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Không xác định

23
Công văn 2697/TCT-KK năm 2020 về khai thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Lệnh công bố Luật Đầu tư 2020

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 09/07/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Lệnh công bố Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Lệnh công bố Luật Xây dựng sửa đổi 2020

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 30/06/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Nghị quyết 133/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ do tỉnh Sơn La ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2020

Ngày hiệu lực: 14/07/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây