Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.629 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 02/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 09/2007/QĐ-UBND về tạm thời nội dung, mức chi công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực tỉnh Hòa Bình

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 10/08/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 1664/QĐ-UBND năm 2007 thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn do tỉnh Bình Phước ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 15/2007/QĐ-UBND phê duyệt giá bán, mức trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách miền núi, vùng cao do tỉnh Bình Định ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 10/08/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 40/2007/QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển khoa học công nghệ năm 2007 do tỉnh Bình Thuận ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 36/2007/QĐ-UBND Bản quy định về quy trình cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang do UBND tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 10/08/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 1262/QĐ-UBND năm 2007 đính chính Chỉ thị 19/2007/CT-UBND về tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ đón nhận các danh hiệu do tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 13/2007/QĐ-UBND về Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 10/08/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 44/2007/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 15/08/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 36/2007/QĐ-UBND Bản quy định về quy trình cấp mới, cấp đổi, cấp lại, xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang do U

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 10/08/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Decision No. 127/2007/QD-TTg of August 1, 2007, on organizing the receipt and settlement of administrative affairs on Saturdays.

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 01/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 108/2007/QĐ-UBND về Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 10/08/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 2388/QĐ-UBND năm 2007 thành lập Tổ thường trực chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định 57/2002/NĐ-CP, Nghị định 24/2006/NĐ-CP tại tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban h

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 10252/BTC-TCHQ về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng bán cho khách xuất cảnh, quá cảnh tại khu cách ly các sân bay do Bộ Tài chính ban hành.

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn số 10245/BTC-CST về phí phòng cháy chữa cháy do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn số 10244/BTC-CST về việc trích khấu hao tiền sử dụng đất phục vụ hoạt động thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 3033/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn số 4261/VPCP-QHQT về việc đàm phán với WB về sự khác biệt trong quy định đấu thầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn số 2706/LĐTBXH-LDVL về việc giải quyết chế độ cho người lao động tại công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn số 3052/TCT-CS về chứng từ đối với hoạt động trò chơi có thưởng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn số 3054/TCT-HT về thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn số 3040/TCT-CS về đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn số 4347/TCHQ-KTTT về xử lý thời gian tính phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Decree No. 127/2007/ND-CP of August 01, 2007, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Standards and Technical Regulations

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 02/09/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Decree No. 126/2007/ND-CP of August 01, 2007, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the law on Vietnamese laborers to work abroad under the contracts

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 28/08/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Công văn 1042/TTg-CN điều chỉnh Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn số 4269/VPCP-QHQT về việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận 46 hạng mục trang thiết bị Y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn số 10207/BTC-CST về việc xử lý tiền phí giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thu được trong năm 2007 do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn số 3055/TCT-CS về giá tính thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn số 3039/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/07/2007

Ngày hiệu lực: 31/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây