Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.913 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 03/2022/TT-UBDT quy định trình tự, thủ tục, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

Ngày ban hành: 30/09/2022

Ngày hiệu lực: 14/11/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn 3247/UBND-KSTTHC về triển khai ngay các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn Thành phố Hà Nội từ nay đến hết năm 2022

Ngày ban hành: 30/09/2022

Ngày hiệu lực: 30/09/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 1161/QĐ-TTg năm 2022 bổ sung, giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2022

Ngày hiệu lực: 30/09/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công điện 889/CĐ-TTg năm 2022 về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số do Thủ tướng Chính phủ điện

Ngày ban hành: 30/09/2022

Ngày hiệu lực: 30/09/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Nghị định 71/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Ngày ban hành: 30/09/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Decree No. 71/2022/ND-CP dated October 01, 2022 on amendments to some articles of government’s Decree No. 06/2016/ND-CP on management, provision and use of radio and television services

Ngày ban hành: 30/09/2022

Ngày hiệu lực: 31/12/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2022 về đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên; gắn giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa giai đoạn 2022-2030 do thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Không xác định

8
Kế hoạch 296/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Không xác định

9
Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2022 triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Không xác định

10
Kế hoạch 207/KH-UBND năm 2022 truyền thông về biển, hải đảo và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Không xác định

11
Công văn 6511/VPCP-KSTT năm 2022 triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 1156/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án tổng thể "Tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Thông tư 14/2022/TT-BCT sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 21/11/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Announcement No. 313/TB-VPCP dated September 30, 2022 on conclusion of the Prime Minister of Vietnam Pham Minh Chinh at the meeting about initial assessment of damage, after-action review and recovery from typhoon

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Không xác định

16
Thông báo 313/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp đánh giá thiệt hại ban đầu, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả cơn bão số 4 (tên quốc tế là Noru) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Không xác định

17
Thông báo 312/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại phiên họp lần thứ tám của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Không xác định

18
Circular No. 20/2022/TT-BKHDT dated September 30, 2022 on prescribing preparation of bidding documents for procurement of consulting services under the framework of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, the EU-Vietnam Free Trade Agreement and the UK-Vietnam Free Trade Agreement

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 19/11/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Circular No. 12/2022/TT-NHNN dated September 30, 2022 on guidelines for foreign exchange administration in respect of enterprise’s foreign borrowing and foreign debt repayment of enterprises

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 14/11/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Circular No. 11/2022/TT-NHNN dated September 30, 2022 on prescribing bank guarantee

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 31/03/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Nghị quyết 24/2022/NQ-HĐND về điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 09/10/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 9976/BTC-KHTC năm 2022 về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 67/2021/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 09/10/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 09/10/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 1670/QĐ-NHNN năm 2022 Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Nghị quyết 78/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 858/QĐ-BXD năm 2022 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai của Bộ Xây dựng đến năm 2025

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 27/2022/QĐ-UBND về quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 14/10/2022

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 2825/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 1765/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022-2025 (Chương trình OCOP Lâm Đồng)

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 2155/QĐ-UBND về điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tiền Hải và huyện Kiến Xương và cập nhật, cắt giảm dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành: 29/09/2022

Ngày hiệu lực: 29/09/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây